Openbare les Saskia Wijsbroek en Micha de Winter (dit evenement is geweest)

07-12-2017

Ter gelegenheid van de benoeming van Saskia Wijsbroek en Micha de Winter tot lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht, nodigen wij u graag uit om op donderdag 7 december aanwezig te zijn bij de openbare les.

Saskia Micha

Zorg voor jeugd is veelgevraagd

Vaak beginnen discussies over jeugdhulp of jeugdzorg met de constatering dat het met het grootste deel van de jeugdigen en gezinnen in Nederland goed gaat, maar dat 10 à 15% met problemen te kampen heeft. Dat roept de vraag op of het nu goed of slecht gaat met de jeugd en opvoeding in Nederland. In het nieuwe Lectoraat Jeugd, ingesteld door de Provincie Utrecht en Hogeschool Utrecht, vervangen we deze ogenschijnlijke tegenstelling door een benadering die de kwaliteit van leven van álle kinderen en jongeren in Nederland centraal stelt. Als kinderen die opgroeien in achterstand of met ernstige problemen al vroeg het vertrouwen in een kansrijke en hoopvolle toekomst verliezen, schaadt dit niet alleen deze kinderen zèlf, maar ook de samenleving als geheel. Hoe kunnen beleidsmakers en professionals bijdragen aan het versterken van de veerkracht van gezinnen? Hoe kan die veerkracht bijdragen aan een afname van de vraag om jeugdhulp en jeugdzorg enerzijds, en het optimaliseren van hulp en zorg voor gezinnen die dit nodig hebben anderzijds?

Tijdstip en locatie

Donderdag 7 december 2017
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (De Uithof)
Tijd: 15.00 – 17.30 uur

Programma

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Opening door dr. ir. Anton Franken, MBA, lid College van Bestuur / uitreiking  Lectorenpenning door dr. Lia van Doorn, directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie
15.20 uur Openbare Les door Saskia Wijsbroek en Micha de Winter 
16.00 uur Co-referent: Prof.dr. Margrite Kalverboer, Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is in april 2016 door de Tweede Kamer benoemd als Kinderombudsman. Op advies van kinderen bij het Jeugdjournaal noemt zij zich de Kinderombudsvrouw. Kalverboer is tevens bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
16.15 uur Receptie

Om u aan te melden klikt u op deze uitnodiging.

Contact

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar openbareles@hu.nl.