De HU verzorgt als University of Applied Sciences onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Hiermee helpen we bedrijven en instellingen aan oplossingen voor uiteenlopende (complexe) vraagstukken. Bovendien levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op voor ons onderwijs. In onderstaande databases vind je informatie over onze onderzoeksprojecten en onze onderzoekers en kun je zoeken in een database met publicaties van hun hand.

Zoek direct naar:

Vreemde talen in het onderwijs

Wat is de plek van vreemde talen in het onderwijs? Daarover gaat de openbare les van prof. dr. Rick de Graaff, HU-lector Didactiek van de Moderne Vreemde Talen. Bent u er bij, 24 maart?

Lees meer

Center of Expertise

U CREATE verbindt publieke en private partijen binnen de creatieve industrie, met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn. De HU is een van de initiatiefnemers.

Kom meer te weten

Innovatie & Business

Wat moeten ondernemingen doen om innovatief te worden en te blijven, en succesvol te zijn in een omgeving die voortdurend verandert? Het Kenniscentrum Innovatie en Business zoekt naar antwoorden op die vraag.

Kom meer te weten

“Ik richt me op de praktische kant”

Leer lector Tamara Madern kennen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten