De HU verzorgt als University of Applied Sciences onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Hiermee helpen we bedrijven en instellingen aan oplossingen voor uiteenlopende (complexe) vraagstukken. Bovendien levert het onderzoek nieuwe kennis en inzichten op voor ons onderwijs. In onderstaande databases vind je informatie over onze onderzoeksprojecten en onze onderzoekers en kun je zoeken in een database met publicaties van hun hand.

Zoek direct naar:

Big data helpt revalidatie

Door het herstel na een beroerte meetbaar te maken, wil onderzoeker Michiel Punt per individuele patiënt veel beter kunnen inschatten wat hem of haar helpt om weer goed te functioneren.

Lees verder

Centres of expertise

U CREATE verbindt publieke en private partijen binnen de creatieve industrie, met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn.
Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities is een platform waar de HU samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen vernieuwende producten en diensten ontwikkelt die de realisatie van slimme, duurzame steden dichterbij brengen.

Onderzoek in opdracht

Al ons onderzoek is gebaseerd op vragen uit de praktijk, of wordt daar zonder meer herkend als relevant. De HU staat daarom open voor ideeën en aanvragen voor praktijkgericht onderzoek. Neem contact op met een van onze kenniscentra om de mogelijkheden te verkennen.

Kom meer te weten

“Altijd een brug naar de praktijk”

Annette Klarenbeek, lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein, Hogeschool Utrecht Maak kennis met Annette Klarenbeek