Congres TaalStaal 2017 (dit evenement is geweest)

10-11-2017

Op 10 november 2017 vindt de derde editie van het wetenschappelijk congres TaalStaal plaats. Het thema is ‘Het effect van behandelingen bij jonge en schoolgaande kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)’. Het doel van TaalStaal is recente internationale en Nederlandse onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor de dagelijkse praktijk.

TaalStaalDe professional die het congres bezoekt, kan evidentie uit wetenschappelijk onderzoek meenemen in die dagelijkse praktijk. Hiermee levert TaalStaal een bijdrage aan de kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Het TaalStaal-congres wordt met een tussenpoze van ongeveer twee jaar georganiseerd.

Voor wie

TaalStaal is bedoeld voor onder andere leraren, logopedisten, ambulant dienstverleners, intern begeleiders, gedragsdeskundigen, linguïsten, artsen en andere professionals die met TOS te maken hebben.

Organisatie

De organisatie van TaalStaal is in handen van organisaties voor zorg en speciaal onderwijs en begeleiding voor auditief en communicatief beperkte mensen in samenwerking met Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.  

Sprekers

Voor TaalStaal worden altijd enkele vooraanstaande buitenlandse sprekers uitgenodigd. Zij bieden zicht op belangwekkend onderzoek buiten Nederland. Daarnaast benadert de organisatie sprekers uit de eigen gelederen of van Nederlandse onderzoeksinstellingen, die recente onderzoeksgegevens kunnen presenteren. De voertalen van het congres zijn Nederlands en Engels. De Engelstalige lezingen worden vertaald en via boventiteling aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Internationale sprekers:
• Prof. dr. D. Bishop, University of Oxford, UK.
Factoren die van invloed zijn op taalleren door kinderen. 
• Prof. dr. J. Law, University of Newcastle, UK. Diverse interventiemodellen internationaal en rol van ouders bij behandeling. 
• Prof.dr. L. Leonard, Purdue University, Lafayette, Indiana, USA. Behandeling van morfosyntactische problemen.

Medewerkers van de organiserende partners geven presentaties over:
• Voorspellers van het effect van vroegbehandeling bij peuters met TOS
• Effectiviteit logopedie in combinatie met onderwijsondersteuning bij kleuters met TOS
• FIT in peuterbehandelgroepen
• Effectiviteit van indirecte logopedie
• Soorten effecten van peuterbehandelgroepen voor kinderen met TOS

Wilt u op deze dag een posterpresentatie houden over uw eigen onderzoek op het gebied van TOS, meld u dat dan vóór 1 maart 2017 bij congres@taalstaal.nl
Meer informatie over dit congres vindt u op www.taalstaal.nl
. Download hier de officiële uitnodiging TaalStaal 2017.