rePREEZ

Looptijd: 1 september 2013 – 1 februari 2014

Doel en doelgroep van het project

In dit project is als proof of concept ‘een virtuele kunsttuin’ ontwikkeld voor de Stichting rePREEZ. Het doel hiervan is om kunstenaars een zo laagdrempelig mogelijke manier te bieden om hun kunst tentoon te stellen aan iedereen die er in geïnteresseerd is. Door gebruik te maken van een digitale virtuele wereld wordt toch getracht om het gevoel van een echte galerie te benaderen.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Er zijn heel veel (beginnende) kunstenaars  wier werk nooit naar buiten komt omdat ze  niet de juiste contacten (bij galeriehouders) hebben, of om andere reden. In dit project is een proof of concept gemaakt van een mogelijk nieuw business model om uit te testen. 

Relevantie voor het onderwijs

Het project is uitgevoerd door studenten van de minor Virtual & Social Networks, die hierdoor kennis kunnen maken met nieuwe technologieën en ervaring op kunnen doen met het ontwikkelen van mogelijke nieuwe businessmodellen. 

Consortium/projectpartners

Lectoraat Procesinnovatie en informatiesystemen, Stichting rePREEZ

Cofinanciering

Niet van toepassing.

Resultaat/producten

Een proof of concept van een werkende digitale virtuele kunsttuin. Daarnaast een rapport met het functioneel ontwerp voor de virtuele kunsttuin en een onderzoeksrapport naar een vergelijking van drie soorten digitale werelden waarin de proof of concept gerealiseerd kan worden.

Implementatie

De digitale omgeving is voor een proefperiode van een jaar ‘live’ gegaan (www.repreez.com - niet langer online). In deze periode heeft de Stichting rePREEZ gekeken of een virtuele kunsttuin daadwerkelijk financieel haalbaar is.

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat