e-Exercise lage rugpijn

Looptijd: medio 2017- medio 2021 
Betrokken lectoraat: Innovatie van Beweegzorg
Betrokken lector: Cindy Veenhof
Betrokkenen: Corelien Kloek, Tjarco Koppenaal (Fontys), Remco Arensman (Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Martijn Pisters (UMC Utrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra), Raymond Ostelo (VUmc)

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Lage rugpijn is de meest voorkomende klacht in de fysiotherapiepraktijk en heeft een aanzienlijke sociaaleconomische impact. Onderzoek laat zien dat gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening de (kosten)effectiviteit van de behandeling ten goede komt. De grootste uitdaging ligt echter in het bereiken van duurzame gedragsverandering bij de patiënt. Het is bekend dat de effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling in grote mate afhankelijk is van de mate waarin patiënten bewust hun gedrag en levensstijl veranderen en geadviseerde oefeningen, beweeggedrag en zelfmanagement vaardigheden (blijven) opvolgen. Het probleem is echter dat therapietrouw vaak relatief laag is. Eerder onderzoek heeft laten zien dat therapietrouwe patiënten een lager risico hebben op nieuwe episodes van rugpijn.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

E-health, geïntegreerd binnen de reguliere ‘face-to-face’ behandeling (blended care), biedt nieuwe mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen en de patiënt te ondersteunen bij gedragsverandering en het stimuleren van zelfregie. Dergelijke e-health applicaties voor blended care zijn nog zeer beperkt voorhanden en worden nog weinig gebruikt. Het UMC Utrecht heeft in 2016-2017 een prototype e-Exercise lage rugpijn ontwikkeld in samenwerking met NIVEL, HelloFysio, en de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Patiënten, fysiotherapeuten, en experts waren hierin nauw betrokken. Het ontwikkelde prototype van de e-Exercise lage rugpijn interventie is in een pilot studie (n=40) onderzocht op toepasbaarheid en bruikbaarheid.

Het consortium verbetert e-Exercise lage rugpijn in een RAAK-PRO project op basis van ervaringen uit de pilot studie. De verbeterde versie van e-Exercise Lage Rugpijn wordt in een cluster gerandomiseerde trial onderzocht op (kosten-)effectiviteit in vergelijking met gebruikelijke zorg (conform huidige richtlijn). Naar verwachting is de blended interventie (kosten-) effectiever in het verbeteren van pijn, fysiek functioneren, en het stimuleren van therapietrouw en zelfregie. Daarnaast zal naar verwachting de kans op nieuwe episodes van rugklachten verminderen.

Samenwerking

Dit project vindt plaats binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in het e-Exercise Lage Rugpijn consortium onder andere de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, VUmc Amsterdam, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten en HWO-Afspraken app.

Resultaten

De resultaten worden gepubliceerd in nationale en internationale publicaties. Vanaf het begin van het project zal worden nagedacht over de implementatie van e-Exercise Lage Rugpijn, met als ambitie dat zoveel mogelijk fysiotherapeuten gebruik kunnen maken van de interventie. Daarnaast wordt nieuw ontwikkelde kennis geïmplementeerd binnen onderwijs en onderzoek ten behoeve van het actueel opleiden van professionals in de gezondheidszorg.

Voor meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met corelien.kloek@hu.nl.

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat