Wmo-Werkplaats Utrecht

Dit project is afgerond.

De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veroorzaakte grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. Een vernieuwing die veel vraagt van burgers, professionals en overheid. Hoe kunnen zij het best met de Wmo omgaan, en welke competenties hebben ze daarvoor nodig? En hoe geven gemeenten vorm aan de vernieuwde samenwerking met zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties? De Wmo-Werkplaats, een initiatief van VWS, houdt zich bezig met deze en andere vragen. Een aantal Hogescholen en lectoraten hebben in hun eigen regio een programma ontwikkeld voor deze werkplaatsen. De Hogeschool Utrecht en drie lectoraten van het KSI houden zich bezig met de Wmo-Werkplaats Utrecht in de regio Utrecht/Amersfoort. 

Nieuwe werkvormen

Hier zullen gedurende 3 jaar nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn gezocht, ontwikkeld en geëvalueerd worden. De resultaten daarvan worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. Aanvullend worden de resultaten vertaald naar onder andere naar sociaal-agogische opleidingen aan hogescholen.

Maatschappelijke participatie

Ook de Wmo-Werkplaats Utrecht werkt aan het behalen van de Wmo-doelstellingen: meer zelfredzaamheid en grotere maatschappelijke participatie van (kwetsbare) burgers. Uitgangspunt daarbij is het principe van 'community care': ofwel zorg in en door de gemeenschap. Daarbij gaat het specifiek om de rol die hbo-professionals kunnen spelen.

De eerste fase van dit project startte in 2010, waarbij samen met betrokken gemeenten, de provincie Utrecht en diverse zorg-, welzijns- en belangenorganisaties het programma is samengesteld. Deze fase eindigde najaar 2012. Toen startte de tweede fase van de Wmo-werkplaats Utrecht, die opnieuw drie jaar zal duren. 

Meer informatie op www.wmowerkplaatsutrecht.nl.