U on Board

Looptijd: 12-2017 t/m 11-2021

Veel aandacht in het sportbeleid en de uitvoering is gericht op jeugdigen, omdat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun welzijn. Met ‘welzijn’ wordt gedoeld op de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren tot (gezonde) burgers. Welzijn kan verbeterd worden door in te zetten op ontwikkeling- en ontplooiingsprocessen zoals empowerment, emancipatie, het opdoen van sociale contacten en vergroten van zelfvertrouwen om meer grip te krijgen op de eigen situatie en omgeving, door controle te verwerven, kritisch bewustzijn en participatie te stimuleren. De gemeente Utrecht geeft in haar sportnota 2017-2020 aan dat, hoewel het een lastige doelstelling is om de sportparticipatie van de jongeren te verhogen, men het voor het welzijn van jeugdigen erg belangrijk vindt om deze doelgroep te activeren. Met name jongeren die op het AZC wonen en meiden die wonen in een lage SES-wijk, een migrantenachtergrond hebben en/of op het VMBO zitten sporten en bewegen minder in vergelijking met andere Utrechtse jongeren.

Naast de aandacht voor sport en bewegen als middel voor participatie ten behoeve van het welzijn van jongeren, valt op dat het Nederlandse sportlandschap verandert. Nederland heeft een traditie op het gebied van het organiseren van sportaanbod via sportverenigingen die zijn aangesloten bij sportbonden. Tegelijkertijd zien we nieuwe sportactiviteiten zoals ‘action sporten’ ontstaan. Action sporten zijn sportieve activiteiten zoals longboarden, skateboarden, BMX-en, freerunning/parkour, surfen, of snowboarden. Kenmerken van deze sporten zijn dat ze vaak buiten (niet in accommodaties, maar in de stad of natuur) beoefend worden, ze beoefenaars een gevoel van vrijheid geven dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren en dat ze onderdeel kunnen zijn van zelfexpressie en creativiteit in en door sporten en bewegen waarbij vaak nieuwe materialen (zoals een longboard) worden gebruikt. Daarnaast is het kenmerkend dat beoefenaars van action sporten veel gebruik maken van nieuwe media- en filmmaterialen zoals facebook, digitale platforms, instagram en go-pro camera’s om belevenissen te delen. Dit sluit aan bij de huidige jongerencultuur van de consumptie van nieuwe materialen, en maakt het deelnemen aan action sporten aantrekkelijk voor jongeren.

In dit promotietraject wordt daarom vanuit een ‘embedded field lab’ positie samen met HBO-opgeleide sociale en pedagogische professionals en studenten actieonderzoek uitgevoerd, waarbij action sporten en GoPro camera’s worden aangeboden ter bevordering van sport- en maatschappelijke participatie om bij te dragen aan het welzijn van kwetsbare jongeren. Het zal een antwoord geven op de vraag hoe professionals Utrechtse jongeren aan boord kunnen krijgen bij hun activiteiten, door participatie aan action sporten zoals longboarden, om welzijn te bevorderen: ‘Are U on Board?’

Betrokken lectoraat:

Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Betrokken lector:

Nico de Vos

Betrokken onderzoekers:

Froukje Smits

Betrokken opleidingen:

Social Work

Bijbehorend promotieonderzoek:

 ‘Are _U on Board?!’ Improving vulnerable young people’s well-being through participation in action sports.Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat