Smart Industry for Smart Scoliosis Braces

Looptijd: maart – dec. 2018
Betrokken lector: Erik Puik
Betrokken onderzoekers: Patrick van Veenendaal, Tim Idzenga, Rik Lafeber

Doel en doelgroep

Het doel van de projectpartners is om met een breed multidisciplinair consortium een projectvoorstel op te stellen om een gepersonaliseerde brace te ontwikkelen als cure voor scoliose. De brace zal volledig digitaal geproduceerd worden vanaf de eerste diagnose van de specialist. Met de nieuw ontwikkelde brace is scoliose in minder erge vorm (< 25° afwijking) ook te behandelen en is een intensieve operatie in ernstige gevallen (> 50°) niet meer nodig.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

2-4% van de opgroeiende kinderen, meestal adolescente meisjes, wordt getroffen door scoliose, een complexe 3D vervorming van de wervelkolom, de romp en uiteindelijk de hele patiënt.

In dit KIEM-project, wil het consortium de mogelijkheden en te ontwikkelen kennis verkennen om gepersonaliseerde corrigerende nachtbraces te ontwerpen en via 3D printing te produceren. Uiteindelijk moet dez productiewijze effectiever zijn maar ook een gezonde businesscase op kunnen leveren voor de medische specialist en toeleveranciers.

Deze verkenning zal zich richten op de volgende uitdagende praktische vragen, die opgelost moeten worden:

  • Het gebruik van röntgenstraling of CT-scans voor het ontwerp van de braces leidt een hoge stralingsbelasting van de betrokken kinderen en dat leidt tot een significant toegenomen kans op kanker in het latere leven. Gebruik van een alternatieve methode voor de beeldvorming is daarom noodzakelijk.
  • Is het mogelijk om een brace te produceren, die door middel van losse componenten kan meegroeien met de patiënt?
  • De therapietrouw bij de behandeling wisselt sterk, door de grote impact op het dagelijks leven op adolescente leeftijd. Monitoring van deze therapietrouw is wenselijk.

Relevantie voor het onderwijs

Diverse Quest-projecten voor IED studenten op dit gebied.

Consortium/projectpartners

  • HU
  • Livit
  • MRIGuidance
  • Stichting Protospace

Cofinanciering

€10.382 – Registratienummer SIA RAAK: KIEM.HTS01.031

Resultaat/producten

Vervolg onderzoekproject met breder consortium.