Samen sterk voor Fysieke zelfredzaamheid

Looptijd: Januari 2018 - Januari 2022
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg, Lectoraat Chronisch Zieken
Betrokken lector: Cindy Veenhof, Nienke Bleijenberg
Betrokken onderzoekers: Esther Molenaar, Di-Janne Barten

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor onderwijs

Vanaf de leeftijd van zo’n 60 jaar neemt de kans op beperkingen in het fysiek functioneren toe. Passend bij de herziene definitie van gezondheid richt de zorg voor mensen met beperkingen in het fysiek functioneren zich vooral op het behoud van fysieke zelfredzaamheid. Naast fysiotherapeuten en oefentherapeuten vervullen ook huisartsen, verpleegkundigen en beweegaanbieders een taak in het behoud van de fysieke zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen. In Utrecht Noordwest en Leidsche Rijn is behoefte aan een instrument dat de fysieke zelfredzaamheid monitort en vervolgens gepersonaliseerde adviezen ten aanzien van het behoud van fysieke zelfredzaamheid kan geven: de Keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid.

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling

Het project richt zich op het ondersteunen van de fysieke zelfredzaamheid bij ouderen van ≥65 jaar in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Noordwest. Dit willen we bewerkstellingen middels het ontwikkelen, valideren en implementeren van de interprofessionele Keuzehulp Fysieke Zelfredzaamheid. Naast dat de keuzehulp een belangrijk tool is in het monitoren van de fysieke zelfredzaamheid heeft implementatie hiervan als bijkomend doel profilering van de beweegprofessional en stimulering van interprofessioneel samenwerken in de wijk.

Samenwerking

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) en de daarbij horende Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie (samenwerking LRJG, HU, Fontys en UMC Utrecht)  en Harten voor Sport (een overkoepelend samenwerkings- en adviesorgaan voor sport in Utrecht). Daarnaast wordt er samengewerkt met partners vanuit de Gezonde Wijk Alliantie Utrecht Noord West waar binnen verschillende disciplines samenwerken.

Resultaten

De resultaten van dit project zullen worden gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en worden gepresenteerd op (inter)nationale congressen en symposia. Daarnaast zullen de resultaten worden verwerkt in de lesstof van zowel de bachelor als de master opleiding Fysiotherapie. Wijkbewoners en zorgprofessionals in de wijk worden regelmatig op de hoogte gebracht van de voortgang en uitkomsten van de studie. Door middel van het structureel opnemen van het project in het onderwijs zal de meting fysieke zelfredzaamheid jaarlijks worden uitgevoerd.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact op met esther.molenaar@hu.nl

Deelnemen?

De eerste metingen worden gehouden in maart 2019 in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Zuilen. Zie voor exacte tijden en locaties de brochure per wijk.