Review Leerprocessen tijdens opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening

Looptijd: 2018-lopend

In beroepsopleidingen (mbo en hbo) ontwikkelen studenten zich tot startbekwame beroepsbeoefenaar (initieel beroepsonderwijs) dan wel bekwamen zich verder voor beroepsuitoefening (leven lang leren). Ontwerpen, toetsing en begeleiden door (praktijk)opleiders moet de gewenste leerprocessen stimuleren en die leerprocessen moeten leiden tot de gewenste leeruitkomst: het worden van een beroepsbeoefenaar.

De review 'Leerprocessen tijdens opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening' is opgezet omdat in onderzoek geen eenduidige conceptualisering en operationalisering van de verschillende leerprocessen in beroepsopleidingen wordt gehanteerd. Het gevolg is dat onderzoek weinig is ingebed in leertheoretische concepten rond opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening waardoor onderzoeksresultaten moeilijk te vergelijken en te duiden zijn. Daarnaast hebben (praktijk)opleiders weinig concrete handvatten om te bepalen welke leerprocessen zij beogen.

In 2009 is een eerste literatuurreview uitgevoerd naar leerprocessen in beroepsopleidingen (Huisman et al., 2010; Schaap et al., 2012). Dit onderzoek actualiseert, en bouwt voort, op deze review. Aanvullingen ten opzichte van de review uit 2009 zijn de toevoeging van nieuwe inzichten over leermechanismen in onderzoek naar boundary crossing en ontwikkelingen in het denken over leerprocessen met als doel dichotomieën zoals school-werk of theorie-praktijk te overstijgen.

Resultaten

De review beoogt enerzijds een wetenschappelijke output (wetenschappelijk artikel en presentatie congres) en sluit aan bij de al lopende kennisbenutting vanuit het lectoraat (bijvoorbeeld korte filmpjes, praktijkgericht symposium, Nederlandstalig eindrapport en publicatie in vaktijdschrift).  

Betrokken experts

Bronnen

Huisman, J., De Bruijn, E., Baartman, L., Zitter, I., & Aalsma, E. (2010). Leren in hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Praktijkverkenning, theoretische verdieping. Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs. 

Schaap, H., Baartman, L., & De Bruijn, E. (2012). Students' learning processes during school-based learning and workplace learning in vocational education: a review. Vocations and Learming, 5, 99-17.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@LectBeroepsondw