Reisgedrag: wat beweegt ons?

Project:                Reisgedrag: wat beweegt ons?
Betrokkenen:      Anita van Essen, Reint Jan Renes en Baukje Stinessen
Looptijd:              Mei 2013 - Oktober 2013
Doel:                    Ontwikkeling van een wetenschappelijk gefundeerd beïnvloedingsmodel reisgedrag

Omschrijving

We reizen dagelijks naar ons werk met de auto, het openbaar vervoer of de fiets. En omdat wij dat als Nederlanders zo massaal en structureel doen kampen we inmiddels met bereikbaarheid- en parkeerproblemen. Daarnaast heeft het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer door een substantiële CO2 uitstoot een negatieve impact op het milieu. Om deze problematiek aan te pakken wordt er al jarenlang door overheden en landelijke fietsorganisaties gepoogd om het rij-en reisgedrag te veranderen. Onder andere door het fietsen te promoten.

De vraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt is: wat beweegt ons om op een bepaalde manier te reizen? Het onderzoek ‘Reisgedrag, wat beweegt ons’ heeft als doel om drijfveren van reisgedrag te inventariseren op basis van relevante literatuur en een grootschalig veldonderzoek. Vervolgens zal op basis van deze kennis een beïnvloedingsmodel worden ontwikkeld voor beleidsmakers die zich bezighouden met het vormgeven van mobiliteitsbeleid. Hierin zal de vertaalslag worden gemaakt van de drijfveren van het reisgedrag en kansrijke beleidsinstrumenten om het reisgedrag te beïnvloeden. 

 

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat