Regionaal Leernetwerk Utrecht: Leren voor de Toekomst

Looptijd: september 2012 - maart 2020
Betrokken lectoraat: Lectoraat Jeugd
Betrokken lector: Saskia Wijsbroek
Betrokken medewerkers: Renske Schamhart (projectleider), Raymond Kloppenburg, Bregje Spaans, Renate Giesing

Beschrijving project

Het ‘Regionaal Leernetwerk Utrecht: Leren voor de Toekomst’ bestaat uit professionals uit praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen kennisonderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein. Dit gebeurt via gesprekken tussen docenten, professionals en studenten en via onderzoeksprojecten van onder meer de Academische Werkplaats (AW) Transformatie Jeugd Utrecht en de landelijke AW Risicojeugd. Een selectie van onderwerpen wordt uitgewerkt in verbindende, innovatieve oplossingen en onderwijsproducten. Docenten en studenten zullen daarmee beter uitgerust worden om bij te dragen aan een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat en effectieve hulp op maat voor jeugdigen en hun gezinnen.

Samenwerking

Het leernetwerk bestaat uit de opleidingen:

 • Bachelor en Master Pedagogiek (HU)
 • Bachelor Social Work, in het bijzonder profiel Jeugd (HU)
 • Master Forensisch Sociaal Werk (HU)
 • Opleiding tot Jeugdverpleegkundige (NSPOH)
 • Opleiding tot Jeugdarts (NSPOH)
 • Master Clinical Child, Family and Education Studies (UU)
 • Master Youth, Education and Society (UU)

En praktijkinstellingen:

 • Altrecht Jeugd GGZ
 • De Rading
 • Gemeente Utrecht
 • GGD Regio Utrecht
 • Jeugdgezondheidzorg Utrecht
 • Lokalis
 • Pluryn/Intermetzo
 • Reinaerde
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • Utrechtse Jeugdregio's
 • Wijkteams Amersfoort
 • Youké

Bijeenkomsten

 • 11 december 2018: Startbijeenkomst Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht
 • 17 januari 2019: Oogstdialoog “Gewoon opvoeden versterken”
 • 31 januari 2019: Oogstdialoog “Monitoring Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd”
 • 14 februari 2019: vervolg Oogstdialoog “Gewoon opvoeden versterken”
 • 21 februari 2019: Bijeenkomst voorbereidingsgroep (keuze thema’s uit oogstdialogen en stagegesprekken)
 • 21 maart 2019: Regionale Bijeenkomst (selectie van thema's; vertaalslag naar doelen en te ontwikkelen producten voor onderwijs en praktijk)

Agenda

 • 25 april 2019: Oogstdialoog
  "School2Care": De innovatieve onderwijs-zorg aanpak "School2Care" is ontwikkeld als een alternatief voor de JeugdzorgPlus. Het begeleidt jongeren weer richting onderwijs of werk. Uitgangspunt is dat de jongere thuis kan blijven wonen. Tijdens de oogstdialoog rond het onderzoeksproject School2Care wordt stil gestaan bij het onderwerp 'verbinding onderwijs en zorg'; hoe zorgen we ervoor dat deze twee ogenschijnlijk aparte werelden op elkaar aansluiten?
  Genodigden: studenten, ouders/verzorgers, jongeren, docenten, onderzoekers, professionals uit praktijkorganisaties en beleidsmakers
  Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 99 ruimte 0.009
  Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur
  Aanmelden (tot 22 april)
 • 16 mei 2019: Bijeenkomst voorbereidingsgroep

 • 20 juni 2019: Regionale Bijeenkomst
  Bijeenkomst waarin de geselecteerde thema’s (uit de voorbereidingsbijeenkomst) worden vertaald naar doelen en te ontwikkelen producten voor onderwijs en praktijk.
  Genodigden: studenten, ouders/verzorgers, jongeren, docenten, onderzoekers, professionals uit praktijkorganisaties en beleidsmakers
  Locatie: Hogeschool Utrecht
  Tijd: 9.30 uur tot 12.30 uur
  Aanmelden

Links

Betrokken Academische Werkplaatsen:
www.awtjutrecht.nl
http://awrj.nl
Mogelijk gemaakt door: ZonMW