Programma rond HU-Klinieken

Betrokken lector: Marlies van Steenbergen 
Betrokken onderzoekers: Jeroen van Grondelle 
Betrokken opleidingen: Instituut Paramedische Studies

Doel en doelgroep

De HU Klinieken is de onderwijs- en onderzoekskliniek van het Instituut Paramedische Studies. Studenten, docenten en onderzoekers behandelen hier patiënten in een aantal paramedische disciplines. Studenten krijgen in een realistische zorgsetting uitgebreide instructie die tijdens stages moeilijk is te realiseren, ook maken ze kennis met nieuwe zorgrollen die in het veld nog niet of weinig worden aangetroffen. 

Relevantie voor het onderwijs 

Het lectoraat DSS heeft met vakdocenten van de verschillende disciplines de behandelprocessen en het interventiebeleid in kaart gebracht en op elkaar afgestemd. Dat maakt de nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk die horen bij de locatie-onafhankelijke, interdisciplinaire zorg van de toekomst.