Preadmission prevention of postoperative decline in older cardiac surgery patients (PREDOCS)

Dit onderzoek loopt van 1 september 2007 tot 30 juni 2013.
Het valt binnen de onderzoekslijn preventie van functieverlies van Lectoraat Chronisch Zieken.

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder dat in Nederland in het ziekenhuis een openhartoperatie ondergaat is sinds 2006 van ruim 16.000 gestegen naar bijna 19.000 in 2008 (www.Prismant.nl). Enerzijds komt dit doordat de operatietechnieken zijn verbeterd waardoor er steeds meer kwetsbare mensen een openhartoperatie kunnen ondergaan. Anderzijds komt dit door de groeiende vraag naar dergelijke operaties onder ouderen (vergrijzing). Het herstellen van de pompfunctie van het hart door het vervangen van een lekkende hartklep of het aanbrengen van een bypass over een vernauwing van de hartkransslagader, geeft snel een grote verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt. Hoewel een dergelijke zware en belastende operatie als een topsport wordt ervaren, kiezen verreweg de meeste patiënten die ervoor in aanmerking komen er toch voor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist de zwakkere patiënten deze topsportervaring niet zonder blessures doorkomen.

Het UMC Utrecht, de Isalaklinieken in Zwolle en het St. Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar veel oudere patiënten een openhartoperatie ondergaan, hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het kunnen uitvoeren van (invasieve) operatietechnieken die voor patiënten minder belastend zijn. Waar vroeger patiënten overleden door de invasieve operatie, komen de laatste jaren meer zwakkere patiënten in aanmerking voor de vaak levensreddende openhartoperaties. Deze ziekenhuizen geven nu aan dat met de groei van het aantal oudere patiënten er ook steeds meer patiënten zijn die na de operatie complicaties oplopen als delier, decubitus, depressie en infectie.

Resultaat/producten

  • evidence-based kennis om oudere cardiochirurgische patiënten zodanig op hun ziekenhuisopname voor te bereiden dat zij na de operatie een verlaagde kans hebben op het oplopen van delier, depressie, decubitus of infectie
  • een voorlichtingsfilm ‘Better in better out bij cardiochirurgie’

Implementatie

Rondom het PREDOS-project vormt Hogeschool Utrecht een consortium met:

Dit consortium richt zich met dit project op het toerusten van verpleegkundigen om de patiënt en haar of zijn naasten voordat de patiënt het ziekenhuis ingaat van kennis en vaardigheden te voorzien, ter voorkoming van postoperatieve complicaties. Omdat 96% van de operaties gepland is, is er een wachttijd voordat de patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen. Deze periode moet worden benut om de patiënt in kwestie effectief op de ziekenhuisopname voor te bereiden. Hiertoe heeft het consortium in dit project verpleegkundige interventies ontwikkeld en uitgetest. De resultaten daarvan komen beschikbaar voor de klinische praktijk en zijn tevens toegesneden op het onderwijsaanbod in zowel de opleidingen als in de bij- en nascholingen.

Cofinanciering

SIA RAAK, Registratienummer “PREDOS 2010 11 13P”