Opvattingen van verpleegkundigen over ondervoeding bij thuiswonende ouderen en ouderen opgenomen in het ziekenhuis: een cross-sectioneel onderzoek

Looptijd: februari 2016 - heden
Status: lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch zieken
Betrokken lector: professor dr. M.J. Schuurmans
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat D. ten Cate, dr. R.G.A. Ettema
Bijbehorend promotieonderzoek: Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in community-dwelling elderly (D. ten Cate)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Debbie ten Cate

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
Door middel van een schriftelijke vragenlijst inzicht krijgen in wat de opvattingen van wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen over ondervoeding bij thuiswonende ouderen en ouderen opgenomen in het ziekenhuis zijn. Het onderzoeken van de huidige zorgpraktijk vanuit het perspectief van verpleegkundige is een van de voorbereidende stappen in de ontwikkeling van de verpleegkundige voedingsinterventie.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Dit inzicht geeft informatie in hoeverre verpleegkundigen het onderwerp ondervoeding bij ouderen relevant vinden. Dit geeft een indicatie in hoeverre verpleegkundigen zorg rondom voeding en ondervoeding relevant vinden en in hoeverre hun bijdrage aan het probleem van ondervoeding bij ouderen is.

Relevantie voor het onderwijs:
Studenten leren dat voeding en ondervoeding essentiële onderdelen van hun verpleegkundige taken zijn. Studenten leren reflecteren op hun houding ten aanzien van voeding en ondervoeding. Studenten leren om zich bewust te worden onder welke CanMEDS-rollen en met welke taken zij verpleegkundige zorg t.a.v. voeding en ondervoeding kunnen geven.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Onderzoeksgroep Basic Care Revisited, UMC Utrecht, Ziekenhuis Gelderse Vallei, St. Antonius Ziekenhuizen en diverse wijkorganisaties in Utrecht en regio Utrecht waaronder Buurtzorg, Careyn, AxionContinu en Vitras.

Cofinanciering:
ZonMw.

Resultaat/producten:
Resultaten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor de te ontwikkelen interventie. Resultaten van het onderzoek zijn teruggekoppeld naar de deelnemende organisaties en gepresenteerd op een nationaal congres.