Omvang en klinische impact van geneesmiddelgerelateerde problemen in thuiszorgpatiënten

Looptijd: mei 2017 - oktober 2018
Betrokken lector: dr. E.R. Heerdink
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat N.E. Dijkstra, Dr. C.G.M. Sino, Prof. Dr. M.J. Schuurmans (UMCU)
Bijbehorend promotieonderzoek: preventie geneesmiddelgerelateerde problemen in de thuis situatie (N.E. Dijkstra)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Nienke Dijkstra

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is het retrospectief analyseren van geneesmiddelgerelateerde problemen gerapporteerd door zorgverleners van de thuiszorg tijdens reguliere zorgverlening gedurende een jaar. De omvang en de mogelijke klinische impact van problemen op de patiënt wordt geanalyseerd. 

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Dit project geeft inzicht in de omvang en de mogelijke ernst per geneesmiddelgerelateerde probleem gemeten tijdens reguliere zorg dat nu nog onvoldoende bekend is en hoe belangrijk het is om problemen tijdig te signaleren en wat er gesignaleerd moet worden om mogelijke erger te voorkomen. 

Relevantie voor het onderwijs

Studenten van het Instituut Verpleegkundige Studies (Bachelor Verpleegkunde en de Post Bachelor cursus Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie) worden getraind in het tijdig signaleren van geneesmiddelgerelateerde problemen en leren wat de mogelijke ernst is van problemen voor patiënten.

Consortium/projectpartners

Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen:

  • Hogeschool Utrecht
  • Universiteit Utrecht
  • thuiszorgorganisatie Vierstroom

Resultaat/producten

Resultaten worden verwacht in oktober 2018.

Chronisch Zieken

Over het lectoraat

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Disseminatie van Farmaceutische Innovaties

Over het lectoraat