Motiverende interventies bij verslaafden

Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is gericht op het effect van motiverende interventies bij verslaafde delinquenten. Deze groep krijgt vaak een leefstijltraining aangeboden. Doel daarvan is dat de delinquent zijn middelengebruik verandert, waardoor de kans op recidive afneemt.

Uitval bij trainingen

De uitval bij deze trainingen is groot, zo blijkt uit ervaring. Daardoor wordt het motiveren van de delinquenten steeds belangrijker. Om dat te realiseren, moeten motiverende interventies ontwikkeld worden, voorafgaand aan de leefstijltraining. Daarop is dit onderzoek gericht.

Uitvoering onderzoek

Dit onderzoek is ontworpen en wordt uitgevoerd door:
Dr. Maarten Koeter, Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Gerard Schippers, Vrije Universiteit
Dr. Marianne van Ooyen, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader droeg bij aan de financieringsaanvraag en zal in overleg met de onderzoeksleiding een adviserende bijdrage leveren aan dit project. Het motiveren en voorkomen van uitval is een thema dat sterk raakt aan de algemene factoren van effectiviteit, die bij dit lectoraat centraal staan.