Milieurapportage Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft het Lectoraat Werken in Justitieel Kader gevraagd om ondersteuning bij de verbetering van de milieurapportage. Deze rapportage, die handelt over de context en de leefwereld van de observant, speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het advies over de mate van toerekeningsvatbaarheid.

Het PBC heeft het lectoraat verzocht hun huidige methode van rapporteren door te lichten. Onderzocht wordt wat succesfactoren zijn van de huidige werkwijze en hoe deze aansluiten op recente inzichten in het  terugdringen van recidive. Het lectoraat ondersteunt het PBC vervolgens  bij de aanpassing van de milieurapportage aan de nieuwste inzichten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ada Andreas, lid van de kenniskring van het lectoraat (JK) en tevens landelijk expert op het gebied van TBS. Ada wordt begeleid door Joan van Horn. Anke van Stijn (docente taalbeheersing) en zes studenten SPH en MWD ondersteunen de onderzoeker. Afronding van het onderzoek wordt verwacht december 2010.