Let’s Ride Improving physical activity in wheelchair using children and adolescents

Looptijd: oktober 2015 tot oktober 2019
Betrokken lector: Harriët Wittink
Promovendus: Marleen Sol

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Kinderen en jongeren die door een fysieke beperking dagelijks een handbewogen rolstoel gebruiken om zich te verplaatsen zijn afhankelijk van de rolstoel om zich zelfstandig te kunnen bewegen. Deze kinderen en jongeren hebben een groter risico op een fysiek inactief leven. Mogelijke factoren die de fysieke activiteit kunnen stimuleren zijn: het zelfvertrouwen in het rijden van de rolstoel, het vaardig kunnen rijden in de rolstoel of een betere fitheid om het rijden in de rolstoel langer vol te kunnen houden. Het is nog onduidelijk of een training gericht op rolstoelvaardigheid en rolstoelconditie ook daadwerkelijk de mate van fysieke activiteit in het dagelijks leven kunnen verhogen. Daarnaast is het onduidelijk welke combinatie van trainingen het grootste effect zal hebben op de mate van fysieke activiteit. Is er een bepaalde mate van fitheid nodig om de rolstoelvaardigheid training optimaal te kunnen uitvoeren of is er eerst een bepaalde mate van rolstoelvaardigheid nodig om optimaal aan de rolstoelconditietraining mee te kunnen doen? Het doel van deze studie is dan ook:

Het evalueren van het effect van rolstoelvaardigheid training vóór rolstoelconditie training en rolstoelvaardigheid training ná rolstoelconditie training op de mate van fysieke activiteit bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel.   

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master kinderfysiotherapie en Topclass sterpunt studenten helpen mee bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek

Theoretisch kader

Vanuit onderzoek bij volwassenen in een handbewogen rolstoel weten we dat rolstoelvaardigheid samenhangt met participatie in de maatschappij. Verscheidene interventiestudies bij volwassen hebben aangetoond dat het volgen van een rolstoelvaardigheid training een positief effect heeft op het zelfvertrouwen in gebruik van de rolstoel en de rolstoelvaardigheid kan verbeteren. Over het effect van rolstoelvaardigheid training bij kinderen en jongeren is er nog maar weinig bekend. Daarnaast is er in enkele studies gericht op fysieke fitheidtraining bij kinderen met een fysieke beperking aangetoond dat deze trainingen een positief effect heeft op de aerobe en anaerobe fitheid. Over het effect van een fysieke fitheid training bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel op de fysieke fitheid is er nog maar weinig bekend. Recentelijk zijn er fysieke fitheid testen en activiteiten monitoren ontwikkeld voor kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel. Als onderdeel van dit onderzoek wordt er een rolstoelvaardigheid test voor kinderen en een vragenlijst over het zelfvertrouwen in het gebruik van de rolstoel ontwikkeld. Deze testen maken het mogelijk om de effecten van een rolstoelvaardigheid en rolstoelconditie training voor kinderen en jongeren in kaart te kunnen brengen.

Vraagstelling

  • Wat is de validiteit en de betrouwbaarheid van een rolstoelvaardigheid test voor kinderen en jongeren?
  • Wat is de validiteit en de betrouwbaarheid van een vragenlijst over het zelfvertrouwen in het gebruik van de rolstoel bij kinderen en jongeren?
  • Wat is het verschil tussen een rolstoelvaardigheid training vóór en ná een rolstoelconditie training op de mate van fysieke activiteit?
  • Wat is het effect van rolstoelvaardigheid training op de mate van fysieke activiteit, zelfvertrouwen in het gebruik van de rolstoel, fitheid en rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel.
  • Wat is het effect van een rolstoelconditie training op de mate van fysieke activiteit, zelfvertrouwen in het gebruik van de rolstoel, fitheid en rolstoelvaardigheid bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel.

Doelstelling

Het evalueren van het effect van rolstoelvaardigheid training vóór rolstoelconditie training en rolstoelvaardigheid training ná rolstoelconditie training op de mate van fysieke activiteit bij kinderen en jongeren in een handbewogen rolstoel.   

Implementatie

Het trainingsprogramma gaat draaien op 5-6 mytylscholen/revalidatiecentra.
Daarnaast zal er bekendmaking over de onderzoeksresultaten worden gegeven via:

  • Symposia
  • Scholingsdagen
  • Nationale en internationale congressen
  • Publicaties

Samenwerking

Consortium ‘Fit For the Future’, http://husite.nl/fitforthefuture/

Promotoren

Prof. Dr. A. Visser-Meily, UMCU
Dr. J.F. De Groot
Dr. O. Verschuren

Leefstijl en Gezondheid

Over het lectoraat