Innovatie binnen Publiekscampagnes: het Campagne Strategie Instrument

Project:                 Innovatie binnen publiekscampagnes: het Campagne Strategie Instrument
Betrokkenen:        Anita van Essen, Reint Jan Renes
Doel:                      Het praktisch toepasbaar maken van relevante (sociaalpsychologische) wetenschappelijke inzichten voor het vergroten
                               van de effectiviteit van publieke campagnes op gedragsverandering. 

Omschrijving

Onderzoek naar massamediale communicatie laat zien dat deze vorm van campagne voeren kan bijdragen aan het bereiken van gedragsverandering. Om daadwerkelijk campagnes te realiseren die effectief bijdragen aan gedragsverandering is een onderzoek gestart door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC, Ministerie van Algemene Zaken), naar het ontwikkelen van een praktisch kader om wetenschappelijke inzichten in de campagnepraktijk toepasbaar te maken. Vanuit de (onder andere sociaal psychologische) literatuur zijn er talrijke inzichten die ingezet kunnen worden voor het onderbouwen en richten van campagnes op gedragsverandering. Deze inzichten zijn door de Wageningen Universiteit (Reint Jan Renes) en de Universiteit van Amsterdam geïnventariseerd in een literatuurstudie (Ministerie van Algemene Zaken, 2011). Hieruit is het Campagne Strategie Instrument ontstaan, de aanzet tot een praktische vertaalslag van theorieën over gedragsbeïnvloeding en persuasieve communicatie voor de campagnemanagers binnen de publieke organisatie.

Via een kwalitatief onderzoek is dit strategisch campagne instrument binnen DPC geïmplementeerd. Inmiddels is het model uitgegroeid tot een concreet en handzaam instrument: het Campagne Strategie Instrument. In het implementatie traject stond het creëren van draagvlak onder de gebruikers (de campagnemanagers) centraal. Hiertoe is gebruik gemaakt van een participatieve methode die aanstuurt op het stimuleren van sociaal leren, het bouwen van sociale en organisatorische netwerken en het faciliteren van conflict management.

Dit campagnestrategie-instrument is door PubLab in nauwe samenwerking met de Dienst Publiek en Communicatie doorontwikkeld tot versie 3.0. Dit om goed te blijven aansluiten bij de huidige campagnepraktijk van DPC. Casi 3.0 helpt campagnemanagers op een toegankelijke, concrete manier bij het kiezen van een goede, onderbouwde aanpak, stimuleert tot nadenken over eisen waaraan de in te zetten communicatiekanalen en–middelen moeten voldoen, stuurt aan op het maken van keuzes en vergroot zo de decisional accountability. Meer hierover is op de website van PubLab te lezen.

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat