Identificatie van huidig gedrag van wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen omtrent ondervoeding bij thuiswonende ouderen rondom ziekenhuisopname: analyse met het Theoretical Domains Framework en het Behaviour Change Wheel

Looptijd: april 2017 - heden
Status (lopend of afgerond): lopend
Kenniscentrum: Gezond en Duurzaam Leven
Lectoraat: Chronisch zieken
Betrokken lector: professor dr. M.J. Schuurmans
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat D. ten Cate, dr. R.G.A. Ettema
Bijbehorend promotieonderzoek: Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in community-dwelling elderly (D. ten Cate)
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde
URL website project: Debbie ten Cate

Projectbeschrijving:

Doel en doelgroep:
De uitkomst van de probleemanalyse rondom ondervoeding bij ouderen rondom hun ziekenhuisopname op basis van drie onderzoeken (analyse van de huidige zorgpraktijk vanuit het perspectief van de verpleegkundige, het perspectief van de patiënt en mantelzorgers en de systematische review).

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie:
Uit de probleemanalyse kan worden geconcludeerd dat huidig gedrag van wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen geassocieerd kan worden met het probleem van ondervoeding bij ouderen rondom ziekenhuisopname. Te denken hierbij valt aan een neutrale attitude t.a.v. ondervoeding, mate kennis over ondervoeding en lage mate van prioritering t.a.v. ondervoeding. De onderliggende componenten van dit gedrag zijn geanalyseerd en gekoppeld aan het Theoretical Domains Framework en het Behaviour Change Wheel. Door inzicht hierin te krijgen, kunnen gerichte interventies ingezet worden om huidig gedrag te veranderen.

Consortium/projectpartners:
Het project is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen: Hogeschool Utrecht, Onderzoeksgroep Basic Care Revisited.

Cofinanciering:
ZonMw.

Resultaat/producten:
Resultaten van het onderzoek worden gebruikt als bouwsteen voor de te ontwikkelen interventie. Resultaten van het onderzoek worden nog teruggekoppeld op een of meerdere congressen.