De behandelmotivatie van jongeren binnen een Jeugdinrichting

Dit is een afgerond project.

In dit onderzoek is nagegaan welke factoren bijdragen aan de behandelmotivatie van jongeren binnen een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Dit vanuit de beleving van de jongeren. De groepomvang en groepssamenstelling (leeftijd) blijken van invloed.

Het betreft een afstudeeronderzoek in het kader van de masteropleiding van docent Ivo de Haard van Faculteit Maatschappij en Recht, in kader van de pilot master Social Work. Zijn onderzoek staat onder leiding van Jaap van Vliet (Lectoraat Werken in een Justitieel Kader) en Janneke van der Mei (docente onderzoeksmethoden master Social Work). Het onderzoek is afgerond in juni 2010.