Communicatie Besluitvorming Instrument UWV

Project:                Communicatie Besluitvorming Instrument
Betrokkenen:      Anita van Essen, Reint Jan Renes, Danielle van Wallinga
Looptijd:              April 2012 tot en met september 2012
Doel:                    Ontwikkeling en implementatie van een wetenschappelijk gefundeerd instrument voor de ontwikkeling van effectieve 
                             beleidsondersteunende communicatie

Inhoud

Hoe kan een uitvoeringsorgaan als UWV communicatie effectief inzetten in de mix van beleidsinstrumenten? Hierover zijn vele onderzoeken en inzichten voorhanden (zie rapport ‘Gedragsverandering via campagnes) maar hoe maak je deze toegankelijk voor gebruik in de dagelijkse communicatiepraktijk? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat het lectoraat in samenwerking met UWV heeft uitgevoerd.

Als uitgangspunt voor het onderzoek is het voorgaande onderzoek naar het Campagne Strategie Instrument en het daaraan ten grondslag liggende literatuuronderzoek genomen. Hierop voortbouwend is in deze studie onderzocht welke eisen een uitvoeringsorgaan als UWV stelt aan de ontwikkeling van een dergelijk communicatie instrument.

Gedurende zes maanden zijn er verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet, gestructureerd in twee fasen tijdens het onderzoek; (1) case studie; toepassing en evaluatie van het bestaande model (2) visievorming en gezamenlijk instrument (her)ontwerpen. Hieruit ontstond een concreet product; het Communicatie Besluitvorming Instrument (ComBI) bestaande uit een Stappenplan, KrachtenKaart en werkinstructies. In het stappenplan staan drie stappen in het communicatie-ontwikkelproces centraal: de beleids- en omgevingsanalyse, de doelgoep- en gedragsanalyse en het bepalen van de strategische aanpak.

Meer informatie? Neem contact op met Anita van Essen of Clara Ormeling

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat