CONCEPT studie: Percepties, behoeften en voorkeuren van patienten met COPD ten aanzien van exacerbatie-gerelateerd zelfmanagement en de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van mHealth voor zelfmanagement van exacerbaties

Looptijd: maart 2015 – december 2017
Betrokken lector: Prof. Dr. M.J. Schuurmans
Betrokken onderzoekers: PhD kandidaat Y.J.G. Korpershoek, Dr. S.J. Vervoort, Dr. J.C.A. Trappenburg
Bijbehorend promotieonderzoek: M-ACZiE: mobiel actieplan ter bevordering van zelfmanagement en vroegdetectie van exacerbaties (longaanval) bij patiënten met COPD.
Betrokken opleidingen: Bachelor Verpleegkunde 
URL website project: M-ACZiE

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is tweeledig: 1) Het verkennen van percepties, behoeften en voorkeuren van patiënten met COPD bij zelfmanagement van exacerbaties (longaanvallen) en 2) Het verkennen van percepties van zowel patiënten met COPD als hun zorgverleners ten aanzien van het gebruik van mHealth voor zelfmanagement van exacerbaties.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Zelfmanagement rondom exacerbaties is belangrijk om de impact van exacerbaties op zowel patiënten met COPD als de maatschappij te verminderen. Er is behoefte aan meer geïndividualiseerde interventies die zelfmanagement rondom exacerbaties kunnen bevorderen. Om interventies te kunnen ontwikkelen die effectief zijn, goed aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van patiënten én daadwerkelijk gebruikt gaan worden, is het van belang om het onderliggende proces van zelfmanagement gedrag rondom exacerbaties goed in kaart te brengen. mHealth is kansrijk bij de ontwikkeling van toekomstige zelfmanagement interventies omdat dit uitgebreide mogelijkheden biedt om technieken toe te passen die kunnen leiden tot gedragsverandering. Inzicht in perspectieven van zowel patiënten met COPD als hun zorgverleners ten aanzien van het gebruik van mHealth om zelfmanagement te bevorderen, zal bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor patiënten die daadwerkelijk gebruikt gaan worden en passend zijn binnen de huidige zorg.   

Relevantie voor het onderwijs

Studenten van de Bachelor Verpleegkunde leren in diverse CanMEDS rollen, zoals de rol van zorgverlener en gezondheidsbevorderaar, om zelfmanagement bij mensen met een chronische aandoening te versterken en de zorg zo te organiseren dat deze zicht op het bevorderen van zelfmanagement. Resultaten vanuit dit project zullen geïntegreerd worden binnen het onderwijs van de bachelor Verpleegkunde.

Consortium/projectpartners

Dit project maakt deel uit van het TASTE consortium.

Cofinanciering

De onderzoekslijn TASTE wordt gefinancierd door ZonMw (ZonMw 520001002).

Resultaat/producten

Het project heeft geresulteerd in twee wetenschappelijke publicaties:

De resultaten zijn gepresenteerd op twee congressen:

  • European Nursing Congress in Rotterdam (2016)
  • STTI European Conference in Utrecht (2016)

Implementatie

De uitkomsten van het project zijn gebruikt als bouwsteen in de ontwikkeling van een app om zelfmanagement rondom exacerbatie te kunnen bevorderen (zie M-ACZiE). De kennis die is opgedaan in dit project is verwerkt in een hoorcollege over zelfmanagement van de Bachelor Verpleegkundige en wordt besproken in werkgroepen met het thema zorgtechnologie.