Business Proces Architectuur als basis voor procesverbetering in de zorg

Looptijd: 1 maart 2014 – 10 juli 2014

Doel en doelgroep van het project

Ziekenhuis Rivierenland is tijdens het proces ten behoeve van een NIAZ accreditatie erachter gekomen dat men geen uniforme manier heeft van analyseren, standaardiseren en protocolleren van zorgprocessen. In dit project heeft het Lectoraat PI&IS op verzoek van het ziekenhuis onderzoek gedaan naar de mate waarin het Nictiz referentiedomeinenmodel toepasbaar is als uitgangspunt voor het ziekenhuis om haar processen te analyseren en standaardiseren. De centrale onderzoeksvraag was als volgt: “Op welke aspecten kan het Nictiz referentiedomeinenmodel versie 2.2 als uitgangspunt gebruikt worden om de primaire processen van het Ziekenhuis Rivierenland te modelleren?”

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Uit het onderzoek bleek dat het referentiedomeinenmodel niet direct toepasbaar is. Het is van oorsprong ontwikkeld ten behoeve van het vormgeven van de informatiearchitectuur in ziekenhuizen. Om deze reden is een concept-procesreferentiemodel ontwikkeld dat wel dit doel dient en dat voor alle Nederlandse ziekenhuizen bruikbaar is. Zo kan men meer grip krijgen op de processen in ziekenhuizen, wat moet leiden tot lagere kosten en betere klant (patiënt) tevredenheid.

Relevantie voor het onderwijs

Het onderzoek naar het Nictiz referentiedomeinenmodel alsmede de ontwikkeling van het nieuwe model is gedaan in een samenwerking tussen het Rivierenland en de HU. Hierbij is gebruik gemaakt van studenten (2). Zij hebben dit project in een onderzoekssemester uitgevoerd, onder begeleiding van het lectoraat. Daarnaast kan het nieuw ontwikkelde model gebruikt worden als voorbeeld (casus) in het onderwijs.

Consortium/projectpartners

Dit project is uitgevoerd door het lectoraat in opdracht van Rivierenland Ziekenhuis Tiel.

Cofinanciering

Geen

Resultaat/producten

  1. Onderzoeksrapport ‘Nictiz referentiedomeinenmodel versie 2’ geschreven door Serhat Genc en Rewie Orie (studenten Business & IT Management) onder begeleiding van Bart van Hattem en Ben Ahlers (beide Rivierenland), David Sterk (kenniskringlid PI&IS, docent FG), en Pascal Ravesteijn (Lector PI&IS). Dit rapport is niet gepubliceerd.
  2. Concept ‘Proces referentiemodel voor ziekenhuizen’.
     

Bron: Rivierenland Ziekenhuis (2014)

Implementatie

Het conceptmodel is door het ziekenhuis na afloop van het project verder vormgegeven en gebruikt bij de analyse en verbetering van verschillende zorgprocessen. De resultaten zijn dusdanig goed dat het ziekenhuis het project en daarop doorontwikkelde zorgmodel indiende voor de Nationale BPM Awards 2014. Bij de uitreiking in januari 2015 won het project de BPM Best Practice Award.

Procesreferentiemodel voor ziekenhuizen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Procesinnovatie en informatiesystemen

Over het lectoraat