Big brother, big benefits?

Dit is een afgerond project.

Minder schooluitval van jongeren: dat is het doel van de mentoraatsprojecten ‘HU/ROC-mentoring’ en ‘Take Two’. In het project ‘Big brother, big benefits?’ evalueren we de resultaten van deze projecten.

Studierendement mbo-studenten

Sinds drie jaar loopt op Hogeschool Utrecht het mentoraatsproject 'HU/ROC-mentoring'. Dit is gericht op het voorkomen van schooluitval op het mbo. Hbo-studenten fungeren als mentor voor leerlingen van het mbo. Bij dit project ligt de focus op het studierendement van de mbo-studenten. In hoeverre draagt het mentoraat daaraan bij en welke sociale processen, methodieken en contextuele factoren hebben daar invloed op?

Studierendement risicojongeren

Het project ‘Take Two‘, dat is gestart in 1999, is gericht op risicojongeren in de hoogste klassen van de basisschool. In hoeverre ervaren zij - 8 jaar na dato - nog de impact van dit mentoraatsproject? En heeft het project effect gehad op de studieloopbaan en carrièremogelijkheden van deze risicojongeren?

Hear me

Het mentorproject Hear me is een initiatief van de Europese Unie en ging in januari 2010 van start in vijf Europese landen, waaronder Nederland. Universiteiten en hogescholen uit de deelnemende landen werken samen. Hoogopgeleide 60-plussers worden gekoppeld aan jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Het doel: ouderen een meer actieve rol in de maatschappij geven en de kansen voor jongeren vergroten. Er wordt o.a. cursusmateriaal voor mentoren ontwikkeld en getest. Wilt u meer informatie? Ga naar de internationale site met daarop de producten van alle betrokken landen.

Wilt u meer weten?