Functionaris Gegevensbescherming

Hogeschool Utrecht heeft een interne toezichthouder op de Verwerking van Persoonsgegevens aangesteld. Deze toezichthouder wordt functionaris gegevensbescherming genoemd (hierna: “FG”). De FG zal door Hogeschool Utrecht tijdig worden betrokken bij alle aangelegenheden waar Persoonsgegevens bij komen kijken. De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie bij Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht zal de FG aanmelden bij de toezichthoudende autoriteit.
De taken van de FG houden in:
• het informeren en adviseren van alle betrokken partijen over hun verplichtingen onder de AVG;
• het toezien op de naleving van de AVG en andere relevante privacywetgeving.
• het toezien op de naleving van dit privacybeleid door Hogeschool Utrecht;
• het toezien op een Privacy Impact Assessment;
• het samenwerken met de toezichthoudende autoriteit;
• fungeren als eerste aanspreekpunt voor de toezichthoudende autoriteit.

Je kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming per e-mail of telefonisch met 06-18302672