Simona Karbouniaris

Terug naar onderzoekers
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: simona.karbouniaris@hu.nl

Telefoon: 06-14215607

Volg op:

Simona Karbouniaris (1980) is sinds 2006 werkzaam voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie en deed divers wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek naar kwartiermakers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals binnen zorg- en welzijnspraktijken.

Zij is opgeleid als sociaal werker met specialisatie Dans en Beweging en behaalde haar Master of Science in sociale interventies. Zij heeft een hart voor de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder vanuit cliëntperspectief. 

Momenteel is zij als buitenpromovenda vanuit de VUmc bezig met promotieonderzoek naar de bijdrage van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid voor herstelgerichte zorg in de ggz. Daarnaast maakt zij zich sterk voor de integratie van ervaringskennis binnen het Social Work curriculum. Zij is programmaverantwoordelijk docent Psychopathologie binnen de afstudeerspecialisatie GGZ agoog en vanuit de RINO-groep gecertificeerd SRH-docente. Simona is tevens benoemd tot voorzitter van het landelijk Hogeschool Overleg Ervaringskennis en –deskundigheid (HOED).