Sigrid Mueller Schotte

Terug naar onderzoekers Sigrid Mueller-Schotte
Functie: Docent-onderzoeker, Post-doc onderzoeker
Lectoraat: Chronisch Zieken, Technologie voor Zorginnovaties
Contact:

E-mail: sigrid.mueller-schotte@hu.nl

Telefoon: 06 - 52 78 30 08 (secretariaat)

Sigrid Mueller-Schotte (1968) werkt sinds 1988 op het gebied van optiek en optometrie. In 2018p promoveerde zij op onderzoek naar functiebehoud bij ouderen met speciale aandacht van het gezichtsvermogen op het dagelijkse functioneren op hogere leeftijd (PROFIEL/VF-PROFIEL).

De passie voor ouderen begon al toen ze op jonge leeftijd met haar vader langs verzorgingstehuizen ging om ouderen van brillen en gehoortoestellen te voorzien. Na zelf de opleidingen tot opticien, audicien en optometrist in Duitsland en de Verenigde Staten te hebben afgerond, kwam ze opnieuw regelmatig met ouderen in aanraking. Ze realiseerde zich hoe groot de impact van slecht zicht op het dagelijkse leven is, zeker omdat het een belangrijke reden bleek te zijn van zelfstandigheid: verhuizen van eigen huis naar een tehuis of begeleid wonen.

Haar achtergrond op verschillende gebieden van met name oogzorg maakte dat ze bij uitsteek geschikt was om in 2001 bij de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht aan de bacheloropleiding Optometrie te komen doceren. De combinatie onderwijs en patiëntenzorg in de onderwijskliniek van de Hogeschool Utrecht is volgens haar de ideale manier om studenten het vak te leren; maar ook een plek waar praktijk gericht onderzoek naar relevante maatschappelijk vraagstukken kunnen worden onderzocht.

De veranderingen in de zorg en de focus op een evidence-based aanpak van het optometrische vak motiveerden haar om in 2010 een Master Epidemiologie af te ronden; ook omdat zij het samenwerken met andere gezondheidsprofessionals en het leren van ieders taal erg belangrijk vindt.

Het interesse in ouderen bleef en blijft een van haar drijfveren. Achteruitgang van het gezichtsvermogen en oogaandoeningen kunnen de balans in het dagelijks leven veranderen, met alle risico’s van dien: depressie, verhoogd risico op vallen, afhankelijkheid van anderen en eventueel opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Terwijl achteruitgang in bijvoorbeeld het bewegingsapparaat snel duidelijk en waargenomen wordt, gaan veranderingen in het gezichtsvermogen vaak geleidelijk en blijven vervolgens onopgemerkt.

Ook de maatschappelijke ontwikkelingen naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid hebben grote invloed op het leven van ouderen. Daarnaast lijken de ouderen van nu een actiever leven te leiden dan 20 of 30 jaar geleden. Dit heeft grote impact op het individu maar ook op de manier hoe de zorg (en de opleiding van zorgprofessionals) zou moeten worden ingericht. Optometristen kunnen samen met andere zorgprofessionals zoals de verpleegkundigen en huisartsen hierbij een grote rol vervullen. Vanuit haar passie voor het vak optometrie maar ook haar belangstelling voor ouderen hoopt zij met haar onderzoek een bijdrage te kunnen leveren voor goede en integrale zorg (niet alleen) ouderen.

Bij het Lectoraat Chronisch Zieken deed zij promotieonderzoek (PROFIEL/VF-PROFIEL) naar factoren die invloed op het dagelijkse leven van ouderen hebben; vanuit haar achtergrond als optometrist maar vanuit een holistische kijk:

  • Welke invloed heeft een suboptimaal gezichtsvermogen en veroudering op het actief kunnen deelnemen in de maatschappij?
  • Wat betekent vermindering in het zicht op het zelfstandig kunnen blijven wonen, zeker in tijden dat meer zelfredzaamheid van de ouderen wordt gevraagd?
  • Welke andere factoren spelen een rol?
  • Wat is het effect van (visuele) factoren op het beloop van functieverlies in individuele activiteiten naarmate men ouder wordt?

Vanaf mei 2019 gaat Sigrid Mueller-Schotte doen bij het Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties onderzoek naar het gezichtsvermogen en het optimaliseren van de lichtomstandigheden bij ouderen ten behoeve van hun visueel functioneren en het voorkomen van valrisico’s.

Samen met de leden van het Lectoraat Chronisch Zieken probeert zij de brug de slaan tussen de oogzorg en andere (para)medische beroepsgroepen zoals verpleging, huisartsen en fysiotherapeuten: gericht op (maar niet uitsluitend voor) ouderen. De maatschappelijke en demografische ontwikkelingen vragen om interdisciplinair – of nog beter multidisciplinair -  samenwerken zowel in de wetenschap als in de zorg: onderzoek de je samen, net als zorg voor ouderen.