Saskia Wijsbroek

Terug naar onderzoekers
Lectoraat: Jeugd
Contact:

E-mail: saskia.wijsbroek@hu.nl

Telefoon: 088 - 4819222

Volg op:

Per 1 september 2016 is Saskia Wijsbroek benoemd tot lector Jeugd. Samen met collega-lector Micha de Winter geeft zij vorm aan het nieuwe lectoraat Jeugd. Het lectoraat Jeugd richt zich op het ontwikkelen, uitwisselen en toepassen van kennis over het stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jongeren. Een specifiek doel is het versterken van de kwaliteit van lokale, regionale en supra-regionale jeugdhulp binnen de Utrechtse Jeugdregio’s. Het lectoraat Jeugd wordt tot 1 september 2020 mede gefinancierd door de Provincie Utrecht en is ondergebracht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht.

Naast haar werk als lector is Saskia Wijsbroek als universitair docent / GZ-psycholoog BIG verbonden aan de afdeling Jeugd en Gezin, faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde daar met het proefschrift ‘What, me worry? Adolescent Generalized Anxiety Disorder symptoms and problematic interactions in the family’. In het academisch onderwijs blijft zij actief betrokken bij het ontwikkelen, coördineren en geven van onderwijs in de bachelor Pedagogische Wetenschappen en de master Orthopedagogiek. Van 2011 tot 2016 werkte Saskia tevens als GZ-psycholoog-BIG in de diagnostiek en behandeling van angst en depressie bij jongvolwassenen aan het Ambulatorium van de FSW van de UU. Eerder werkte zij als gedragswetenschapper, GZ- psycholoog, en gezins- en relatietherapeut bij het Centrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof te Vught. Zij was er behandelcoördinator op opnamegroepen en poliklinieken voor kinderen en adolescenten, kwartiermaker voor de zorg aan jeugdigen met LVB & psychiatrie en hun gezinnen en eindverantwoordelijke voor de projecten ‘Pubers in de knel’, en ‘Zorg aan vluchtelingen’.

Saskia is lid van de Richtlijnen adviescommissie jeugd en de Werkgroep Actualisatie richtlijnen van de BPSW, NVO, NIP, bij het NJi. Tevens is zij lid van de commissie Jeugd van P3NL. Van 2009 tot 2017 was zij toezichthouder bij Zandbergen, later Youké, instelling voor specialistische hulp in Zeist. Van 2011-2017 was zij lid / covoorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).