Mirjam Snel

Terug naar onderzoekers Mirjam Snel
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Geletterdheid, Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: mirjam.snel@hu.nl

Telefoon: 088-4812057

Volg op:

Dr. M.J. (Mirjam) Snel (1968) heeft haar Pabo-diploma aan de Leidse Hogeschool gehaald in 1991. In 1997 studeerde zij als onderwijskundige af aan de Universiteit Leiden. Haar promotieonderzoek over het leesonderwijs en de leesontwikkeling van kinderen in groep 3 heeft zij in 2014 afgerond.

Mirjam is voor 0.3 fte werkzaam als onderzoeker.

Mirjam is betrokken bij de volgende onderzoeksprojecten:

  • ‘Versterking van de samenwerking tussen opleiding en scholen’ dat een bijdrage levert aan de kwaliteit van het curriculum van de HU-pabo. De samenwerking binnen dit project is specifiek gericht op de instructievaardigheden bij interactief voorlezen, aanvankelijk lezen en stillezen en op het verstrekken van feedback.
  • ‘Protocol afstuderen’ dat als doel heeft, zicht te krijgen op het (her)ontwerpproces van het afstudeerprogramma van HBO-opleidingen. Dit project is in april 2017 afgerond. 
  • ‘Feedback’ dat als doel heeft kennis te verwerven over de manier waarop pabodocenten het zelfregulerend leren middels het geven van feedback bij studenten kunnen stimuleren.

Relevante werkervaring

  • Hogeschoolhoofddocent HU-pabo (2013-heden)
  • Redactielid ‘Tijdschrift Taal’ (2015-heden)
  • Bestuurslid LOPON2 (2013-heden)
  • Hogeschooldocent taal en Onderwijskunde/Pedagogiek (1997-2013)
  • Leraar basisonderwijs, (adjunct) directeur  (1991-1997).

Expertise

  • Domeinspecifiek
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.