Terug naar onderzoekers Machiel Bouwmans
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: machiel.bouwmans@hu.nl

Volg op:

Dr. Machiel Bouwmans werkt sinds 1 oktober 2017 als hogeschooldocent bij de Hogeschool Utrecht. Hij combineert onderzoeks- en onderwijstaken.

Machiel werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, aan twee onderzoeksprojecten. Het eerste onderzoeksproject, Ruimte voor wendbaar vakmanschap: een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen, is een vierjarig project dat is gesubsidieerd door SIA RAAK-PRO. Dit onderzoeksproject richt zich op het in beeld brengen van begeleidingsstrategieën van begeleiders uit het onderwijs en bedrijfsleven en leeractiviteiten van mbo-studenten in hybride leeromgevingen. Het doel is een methodiek te ontwikkelen voor het op maat begeleiden van deze studenten. Het tweede onderzoeksproject, Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent, is een driejarig project gesubsidieerd door NRO. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de kenmerken en effecten van lopende initiatieven (interventies) in zes mbo-instellingen, die als doel hebben de onderzoekende houding, reflectie en kritisch-reflectief werkgedrag van docenten te versterken.

Daarnaast is Machiel co-promotor van het promotieonderzoek van Marjanne Hagedoorn over de professionele ontwikkeling van ervaren mbo-docenten. Tevens neemt hij deel aan de werkgroep MBO-Onderzoeksdag

Machiel heeft een achtergrond in de sociologie en politicologie. Na het behalen van zijn diploma’s werkte hij van 2010 tot 2013 als onderzoeker op gebied van onderwijs(-beleid) in voornamelijk het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. Van 2013 tot begin 2018 doet Machiel promotieonderzoek aan de WUR naar het teamleren van mbo-docententeams. Met teamleren wordt intensieve samenwerking tussen docenten bedoeld, waarbij kennisdeling en kenniscreatie centraal staan, om zodoende teamprestaties te verbeteren. Specifiek richt hij zich op hoe mbo-instellingen het teamleren van docententeams kunnen stimuleren, en hij onderzocht hiervoor de rol van het HRM beleid van mbo-instellingen, de leiderschapsstijl van teamleiders en mogelijkheden voor gespreid leiderschap. Naast zijn promotieonderzoek werkt Machiel sinds 2015 als docent bij de masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In die functie begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun masterthesis.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat