Koen Wessels

Terug naar onderzoekers Koen Wessels
Functie: Junior onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Normatieve professionalisering
Contact:

E-mail: koen.wessels@hu.nl

Telefoon: 06-39002904

Volg op:

Koen Wessels werkt binnen het lectoraat Normatieve Professionalisering sinds december 2017 onder begeleiding van lector Cok Bakker aan een promotieonderzoek op het raakvlak van Bildung en normatieve professionaliteit. Met een bachelor Bewegingswetenschappen (Vrije Universiteit) en een onderzoeksmaster Onderwijskunde (Universiteit Utrecht) op zak werd hij in het voorjaar 2015 initiatiefnemer van De Bildung Academie (www.debildungacademie.nl). De oorsprong van dit initiatief ligt in de overtuiging dat er in het Nederlandse onderwijs kansen worden gemist om serieus bezig te zijn met persoonsvorming en maatschappelijke betrokkenheid. Sindsdien ontwikkelt De Bildung Academie verscheidene onderwijsprogramma’s – voornamelijk, maar niet uitsluitend gericht op jongvolwassenen – en gaat samenwerkingsverbanden aan met reguliere onderwijsinstellingen gericht op onderwijsvernieuwing en docentprofessionalisering. Koen werkt parallel aan zijn promotieonderzoek voor De Bildung Academie, en onderneemt in die hoedanigheid op het vlak van docentprofessionalisering. De overtuiging hierachter is dat de rolverdeling tussen docent en student in bildungsonderwijs een fluïde karakter heeft, en dat de docentrol een wezenlijke aanspraak doet op de persoon die de docent is, en daarmee op zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Koen publiceerde in mei 2017 het boek Dan maken we ons onderwijs zelf wel – een bildungsvisie, waarin hij reflecteert op het bestaansrecht van De Bildung Academie, en op de visie op onderwijs die zij manifesteert. In dit boek wordt onder meer duidelijk dat de zoektocht van De Bildung Academie veel groter is dan De Bildung Academie alleen: de Nederlandse onderwijspraktijk, de pedagogiek en de onderwijsfilosofie zijn zichtbaar in beweging, zoekende naar ‘meer’. Koen’s onderzoek richt zich op dit ‘meer’, en begint ermee dit te begrijpen als een streven naar ontwikkeling die als intrinsiek waardevol wordt ervaren. Dit streven is tegelijkertijd gericht op de individuele mens als de gedeelde wereld, en vertaalt hij naar een streven om in onderwijs een context te bieden waarin de leerling als individu kan verschijnen en ontwikkelen in, en met het oog op de wereld (vgl. Arendt). Het onderzoek heeft daarmee een holistisch en relationeel vertrekpunt. Hier vanuit komen vijf vragen centraal te staan: (1) hoe zo’n benadering op onderwijs te noemen?, (2) wat voor ideeën, concepten, (mens/wereld)beelden zijn behulpzaam in deze tijd om zo’n benadering te gronden?, (3) hoe kunnen we de werking van het proces van ontwikkeling dat ‘op die grond’ mogelijk is begrijpen?, (4) hoe kunnen we de rol van de docent in dat proces begrijpen?, en (5) wat kunnen we leren van narratieve beschouwingen van het werk-leer-proces van docenten die een dergelijke rol serieus als opdracht op zich nemen? 

Normatieve professionalisering

Normatieve professionalisering

Over het lectoraat