Jeanette de Goede

Terug naar onderzoekers
Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Jeugd
Contact:

E-mail: jeanette.degoede@hu.nl

Volg op:

Jeanette is opgeleid als maatschappelijk werker. Zij heeft als werkbegeleider en coördinator gewerkt in o.a. de maatschappelijk opvang en de jeugdbescherming. In beide sectoren ging haar aandacht altijd uit naar de mens in zijn (familie)context, dit resulteerde in bijwonen van zgn Nagy kring(en) en later in de masteropleiding Contextuele hulpverlening. Inmiddels is zij ruim 12 jaar werkzaam in het onderwijs als docent, supervisor en onderzoeker. Vanaf 2009 tot 2011 als onderzoeker verbonden aan het lectoraat ‘Werken in het justitieel kader’ waar zij heeft meegewerkt aan het onderzoek Wrap around care onder begeleiding van lector professor J. Hermanns. In dit onderzoek heeft zij als onderzoeker en facilitator gewerkt in z.g.n. learning communities met de praktijk.

Sinds een aantal jaren is zij actief betrokken bij de onderwijsinnovatie van het Instituut voor Social work haar aandachtspunten hierbij zijn: opzet en ontwikkeling van leerteamleren, geïntegreerd werken tussen praktijk en opleiding en (mede) vormgeven van het uitstroomprofiel Jeugd. Sinds september 2018 verbonden aan het lectoraat Jeugd. Een van haar aandachtspunten is om het lectoraat en het onderwijs meer met elkaar te verbinden. Op dit moment is zij nog niet actief verbonden aan een onderzoek.