Froukje Smits

Terug naar onderzoekers Froukje Smits
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: froukje.smits@hu.nl

Telefoon: 0628464249

Volg op:

Froukje Smits heeft de Academie voor Lichamelijke Oefening (ALO) afgerond waarna ze een aantal jaren voor de klas stond als docent bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs. Hierna besloot ze een master (sport)pedagogiek aan de Universiteit Utrecht te volgen, die ze Cum Laude afrondde. Ze vervolgde haar loopbaan bij het Mulier Instituut (centrum voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut) waar ze vier jaar werkzaam was als onderzoeker.

Sinds 2012 werkt Froukje Smits als senior onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, als ‘aanvoerder’ van de onderzoeklijn ‘Maatschappelijke impact sport en bewegen’. Ze verricht(te) in deze hoedanigheid o.a. onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van de side-events van het European Youth Olympic Festival 2013 en Le Grand Départ 2015, het project Citytrainers waarbij (kwetsbare) jongeren sportactiviteiten organiseren voor jongeren, het programma Veilig SportKlimaat en het project ‘Lid van de Club’, waarbij strategieën van sportaanbieders centraal staan bij het binden en behouden van leden. Ze is tevens HU-netwerkmanager voor ‘Sport & Society’, het netwerk voor innovatie en expertise dat richt zich op vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport. De Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht zijn de founding partners van het netwerk. 

Haar kennis en passie over sport, bewegen en samenlevingsvraagstukken deelt ze tijdens de cursussen die ze verzorgt op de Hogeschool Utrecht voor studenten Social Work en in de minor Sport & Samenleving. Door theorieën die ze in haar onderzoeken gebruikt, leert ze de (jeugd)sportwereld steeds beter te begrijpen, wat ze in haar lessen op een innovatieve wijze verwerkt en benut. Zodoende leert ze studenten om op kritische wijze te kijken naar de rol die sport en bewegen spelen in de maatschappij, zodat deze toekomstige professionals sport en bewegen beter weten in te zetten als middel voor participatie. De wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs is voor haar van grootte meerwaarde. Ze vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en verspreiden van (praktijkgerichte) kennis, zodat sport en bewegen een betekenisvolle en positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

 

Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Streetdance

Over het lectoraat

@FroukjeSmits