Eva Hijmans

Terug naar onderzoekers Foto van expert
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Organiseren van Verandering in het publieke domein
Contact:

E-mail: eva.hijmans@hu.nl

Volg op:

Eva Hijmans is sinds 2009 werkzaam als docent (HRM) en onderzoeker bij het lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein. Zij is sociaal psycholoog en werkzaam geweest op het vlak van organisatieontwikkeling, veranderkunde en people development. Zij deed haar werk  in organisaties, bij adviesbureaus en als zelfstandig organisatieadviseur. Werk, de betekenis ervan, de organisatie van werk en vooral de mens daarbij zijn altijd haar focus geweest.

Impact en praktijkgericht onderzoek lopen als rode draad door het werk van Hijmans heen, bijvoorbeeld in de manier waarop kennis en wetenschappelijke inzichten toegepast kunnen worden in de (beroeps)praktijk. Voor de (toenmalige) faculteit Maatschappij en Recht schreef zij bijvoorbeeld het valorisatiebeleid. Bij het project Mijn Bedrijf 2.0 was sociale innovatie in het MKB het speerpunt, daar organiseerde zij –op maat- HRM-kennis voor MKB-ondernemers. Als docent HRM verbindt zij studenten met de beroepspraktijk en is zij stagecoördinator en afstudeerbegeleider.

In het Europese onderzoek naar Innovative Social Investment, 2014 waar zij aan mee werkte, is onderzocht waarin we als maatschappij moeten investeren om de cirkel van armoede en uitsluiting te doorbreken. In het Nederlandse onderzoek was de toeleiding naar arbeid (van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) het concrete onderwerp van studie en zijn woon- en werkprojecten bestudeerd. Ook in dit onderzoek verbond Hijmans de verkregen inzichten aan de praktijk: zij organiseerde een workshop waarin inzichten uit dit onderzoek over sociaal ondernemerschap werden gedeeld met sociale projecten die toe-leiden naar werk. 

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het toe-leiden naar werk zijn ook in haar twee huidige projecten het onderwerp. Het actieonderzoek naar het opschalen van (de impact) van sociale ondernemingen, en het daarbij oplossen van belemmeringen is er één. Een aantal van de 20 bedrijven die meedoen ervaren bijvoorbeeld belemmeringen in het bedrijfsklaar maken om te kunnen groeien. Er is daarom een professionaliseringsaanbod voor de ondernemers waar zij aan deel kunnen nemen. Onderzocht wordt of dit hen helpt bij het opschalen.

In het huidige Europese project Co-creation of Service Innovation (CoSIE) wordt voor de Nederlandse pilot samengewerkt met de gemeentes Houten en Nieuwegein. Hierin wordt onderzocht hoe de dienstverlening van deze gemeentes in co-creatie met cliënten effectiever en klantgerichter kan worden. 

Lees ook: “Systemen en procedures maken onze dienstverlening ineffectief en duur”, interview met Eva over het project CoSIE.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat