Debbie ten Cate

Terug naar onderzoekers portret Debbie ten Cate
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Chronisch Zieken
Contact:

E-mail: debbie.tencate@hu.nl

Telefoon: 06 - 81195449

Volg op:

Debbie ten Cate is verpleegkundige, hogeschooldocent en PhD-kandidaat. Sinds november 2014 werkt zij als PhD-kandidaat bij het Lectoraat Chronisch Zieken. Zij doet promotieonderzoek onder de naam “Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in community-dwelling elderly”. 

Ondervoeding is een frequent en ernstig probleem bij ouderen en komt voor bij 0% tot 51% van de thuiswonende ouderen en bij 3,1% tot 51% van de ouderen in het ziekenhuis. Ondervoeding hangt samen met negatieve uitkomsten zoals infecties, verlies van zelfredzaamheid en mortaliteit. Om ondervoeding te voorkomen is een optimale voedingstoestand bij ouderen van belang. Wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen kunnen hieraan een essentiële bijdrage leveren. In haar promotieonderzoek ontwikkelt Debbie een vroegtijdige verpleegkundige voedingsinterventie gericht op de preventie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen rondom hun ziekenhuisopname. In aanloop naar de ontwikkeling heeft Debbie de huidige zorgpraktijk geanalyseerd vanuit het perspectief van ouderen en hun mantelzorgers, wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen en verschillende professionals werkzaam in de eerste en tweede lijn. Daarnaast heeft Debbie een systematische review uitgevoerd met als doel een overzicht te geven van effectieve interventies die ondervoeding voorkomen bij ouderen.

Voor de ontwikkeling van de verpleegkundige voedingsinterventie worden de richtlijnen voor het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies van de New Medical Research Council gevolgd. Het doel van de interventie is om voor en na hospitalisatie ondervoeding bij thuiswonende ouderen te voorkomen. Deze interventie zal gebruikt gaan worden door wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen.

Dit promotieonderzoek valt onder het nationale onderzoeksproject “Basic Care Revisited”. In dit project worden tien interventieonderzoeken binnen de verpleegkundige basiszorg uitgevoerd. Dit is om wetenschappelijk bewijs te genereren voor de verpleegkundige praktijk, omdat verpleegkundige interventies binnen de basiszorg over het algemeen nog niet wetenschappelijk bewezen zijn.

Naast het promotietraject werkt Debbie als hogeschooldocent bij de Bachelor Verpleegkunde. Zij begeleidt als docent o.a. laatstejaars studenten tijdens hun stage en afstudeertraject. Daarnaast begeleidt Debbie als PhD-kandidaat studenten van diverse Bachelor en Masteropleidingen die tijdens hun afstudeertraject in haar promotieonderzoek participeren.

Nevenfuncties:

 • 2010: Lid van Counsel on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP).
 • 2009: Lid van Rho Chi Chapter at Large van Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing.
 • 2004: Lid van Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV).

Werkervaring:

 • 2014-heden: PhD-kandidaat, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Lectoraat Chronisch Zieken, Hogeschool Utrecht. PhD-project: “Early nursing nutrition intervention to prevent malnutrition before and after hospitalization in older community-dwelling people” (onderdeel van onderzoeksproject “Basic Care Revisited”). Promotor: prof. dr. M.J. Schuurmans, Universiteit Utrecht. Copromotor: dr. R.G.A. Ettema Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.
 • 2010-heden: Hogeschooldocent, Bachelor Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht.
 • 2008 – 2010: Researchverpleegkundige, Research & Development Cardiologie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
 • 2006 – 2008: Zorgcoördinator, afdeling Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.
 • 2004 – 2006: Verpleegkundige, afdeling Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

Opleidingen:

 • 2007 – 2010: Master Gezondheidswetenschappen, Universiteit Utrecht. Afstudeerrichting: Verplegingswetenschap. Onderzoek naar: “Awareness, risk perception and behavioural intention in patients with myocardial infarction”. Diploma behaald in 2010.
 • 2000 – 2003: Opleiding Verpleegkundige BA, Duaal, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Diploma behaald in 2003.
 • 1996 – 2001: Doctoraal Algemene Taalwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen, Afstudeerrichting: Neurolinguïstiek. Diploma behaald in 2001.
 • 1995 – 1996: Propedeuse Nederlandse Taal- en Letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen. Propedeuse behaald in 1996.