Charlotte Trip

Terug naar onderzoekers Charlotte Trip
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Building Future Cities
Contact:

E-mail: charlotte.trip@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 26 65

Volg op:

Binnen het Instituut Gebouwde Omgeving doceert ir. Charlotte Trip sinds 2011 onder andere architectuur(geschiedenis), bouwtechniek- en materialen en visualiseren (handschetsen). Tevens begeleidt zij verschillende projecten. Na haar afstuderen aan de TU Delft is Charlotte Trip haar carrière gestart bij architectenbureau Hans van Heeswijk. Hier heeft zij aan verschillende complexe projecten gewerkt, zoals Museum de Hermitage te Amsterdam. Tijdens het afwisselende werk op architectenbureaus heeft Charlotte veel aandacht besteed aan het delen van haar kennis. Daarbij is het een kunst om de kennis helder te formuleren zodat de stof duidelijk wordt overgebracht. Zij wil aan het onderwijs haar bijdrage leveren om de beste bouwers van Nederland voor te bereiden op de praktijk.

Een rode draad binnen het onderwijs is Building Information Modelling (BIM). Deze rode draad heeft Charlotte Trip samen met Björn Schoeberichts vormgegeven en geïmplementeerd in het onderwijs. Binnen Bouwkunde wordt nu lesgegeven in het gebruik van het programma AutoDesk Revit; hier merkte Charlotte Trip dat de behoefte om te kunnen “BIMmen” verder rijkt dan alleen het hbo. Onder BIMmen wordt dan verstaan: het beheersen van de 3D programmatuur, het kunnen onderscheiden van de verschillende rollen en competenties in de praktijk, het kunnen handelen naar de rollen met behulp van applicaties, en het kunnen omgaan met de IT-omgeving (server). Samen met het Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen is Charlotte Trip bezig om een post-initiële cursus te ontwikkelen voor personeel in de bouw.

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat

Publicaties