Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning

Professionals kunnen een belangrijke rol spelen om mensen te ondersteunen bij de door hen gewenste kwaliteit van leven. Zij kunnen helpen om wensen en behoeften duidelijk te krijgen en om activiteiten te ontwikkelen om gewenste doelen te bereiken. Hiervoor is het nodig dat professionals nauw aansluiten bij de leefwereld van mensen en hun sociale omgeving.

Participatie in de samenleving

Het lectoraat ontwikkelt kennis voor professionals die mensen die vanwege een beperking ondersteuning nodig hebben. De inzichten uit de herstel- en supportbenadering staan daarbij centraal. We gaan uit van het gedachtengoed van sociale inclusie. Iedereen doet ertoe en moet optimale kansen krijgen zich te ontplooien en mee te doen in de samenleving.

Onderzocht wordt ook hoe professionals en burgers het best herstel, participatie en ondersteuning kunnen realiseren.

Het lectoraat heeft de volgende programmalijnen:

  1. Participatie, Inclusie en Rechten van Mensen met een Beperking
  2. Sociale Professionaliteit in tijden van Transformatie
  3. Ervaring als kennisbron en bron van deskundigheid, herstel en empowerment
  4. Zorg in Balans

Uit deze programmalijnen vloeien verschillende projecten voort. Zo ook het project Gemengd Wonen. In onderstaand filmpje vertelt Jean Pierre Wilken meer over dit project en hoe hij met zijn lectoraat mensen in kwetsbare posities ondersteunt.