Trendwatchen? GrensWatchen!

In het beroepsonderwijs zijn er allerlei grenzen. Denk aan de grens tussen beroep en school, tussen theorie en praktijk, tussen school en bedrijfsleven en tussen onderzoek en praktijkproblemen. Deze grenzen kunnen als hinderlijk worden ervaren.

GrensWatchen? Het Lectoraat Beroepsonderwijs neemt graag een positief perspectief en gaat op zoek naar het leerpotentieel van grenzen. De grenzen in het beroepsonderwijs willen we graag in de gaten houden. Dit noemen we GrensWatchen.

In GrensWatchen staat de theorie rond ‘boundary crossing’ centraal. Vanuit ons lectoraat is hierover een boek uitgebracht onder redactie van Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert en Elly de Bruijn met als titel: Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. In dit boek wordt aan de hand van een theoretisch kader over boundary crossing en vele praktijkvoorbeelden beschreven hoe het leerpotentieel op de grens tussen opleiding en de beroepspraktijk, tussen professionaliseringstrajecten en leren op het werk, kan worden aangeboord. 

Mooie grenzen waar we al zijn geweest

12 februari 2019: Asito
Staan voor schoon. Gaan voor verbinding. In deze slogan maakt schoonmaakbedrijf Asito duidelijk dat ze meer doet dan facilitaire dienstverlening aan bedrijven. Dit familiebedrijf uit het oosten van het land vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen enorm belangrijk. Naast vele activiteiten rondom inclusiviteit (waaronder de organisatie van het Nationaal Integratiediner) en de vele interne opleidingstrajecten en taalprojecten is het bedrijf onlangs een samenwerking aangegaan met het Graafschap College. Asito verzorgt het onderdeel schoonmaak binnen de nieuwe leer-werkplek bij de opleiding Medewerker Facilitaire Dienstverlening bij het Graafschap College. 

14 maart 2018: Mediatechnology (MBO College Hilversum)
Op 14 maart 2018 hebben we geGrensWatched bij de opleiding Mediatechnology bij MBO College Hilversum. We zagen een mooie grens op het MediaPark in Hilversum waar de opleiding Mediatechnology te vinden is. In dit onderwijsprogramma hebben NEP The Netherlands, MBO College Hilversum en Young Capitcal de krachten gebundeld om leren en werken te combineren. Na het succesvol afronden van deze opleiding hebben studenten een stevige uitgangspositie ontwikkeld om aan de slag te gaan bij een high-end Broadcast IT bedrijf.

5 maart 2018: Horeca, Facility & Travel College (ROC Midden Nederland)
Samen met studenten van de MEB brachten we een bezoek aan deze bijzondere grens. Op het Facility, Horeca & Travel College worden studenten opgeleid om direct aan de slag te gaan in de horeca, facilitaire dienstverlening of het toerisme. Met een eigen restaurant, een uitgebreide keuken en samenwerkingen met verschillende bedrijven, halen ze bij Facility, Horeca & Travel College de praktijk naar binnen. Mede daarom is het Facility, Horeca & Travel College een van de partners in het SIA RAAK-PRO onderzoek naar hybride leeromgevingen

28 augustus 2017: Zorgtrainingscentrum
Ter gelegenheid van de introductie van de MEB zijn we gaan GrensWatchen bij het Zorgtrainingscentrum in Zwolle. Omdat de zorg snel verandert zijn er zorgprofessionals nodig die weten welke zorgvragen er leven en welke mogelijkheden er zijn. Daarom hebben onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden in de regio Zwolle het Zorgtrainingscentrum opgericht.

6 april 2017: Leeromgeving ‘Crossmediale Redactie Tekst’ (HU)
Vanuit de Academische Werkplaats ‘Ontwerpruimte Beroepsonderwijs’ brachten we een bezoek aan de Leeromgeving ‘Crossmediale Redactie Tekst’ van de Hogeschool Utrecht. Deze leeromgeving maakt deel uit van de opleiding Journalistiek. In dit onderwijs leren studenten door te werken aan een hyperlokale website. Er zijn in totaal twaalf hyperlocal nieuwswebsites gemaakt door studenten, zoals zeist.hu.nl of hilversum.hu.nl.

20 maart 2017: Veiligheid en Defensie College (ROC Midden Nederland)
Met studenten van de MEB zijn we gaan Grenswachten bij het Veiligheid en Defensie College van ROC Midden Nederland. We hebben uitgebreid mogen rondkijken, een praktijkles bijgewoond en gesprekken gevoerd met docenten, studenten en praktijkopleiders.

14 maart 2017: Praktijkleerroute Friesland College
Tijdens een vanuit SIA RAAK georganiseerde interactieve bijeenkomst voor consortium partners zijn we gaan Grenswatchen bij de praktijkleerroute van het Friesland College. In de creative hotspot De Neushoorn in Leeuwarden hebben we gezien hoe studenten leren en werken, ingebed in de beroepspraktijk van dit culturele centrum.

8 december 2016: Leerafdeling Meander Medisch Centrum
Bij het Meander Medisch Centrum werken ruim drieduizend professionele medewerkers, tweehonderd medisch specialisten en tientallen vrijwilligers. Meander levert zorg in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Leusden en Nijkerk. De mensen van Meander bieden zorg aan ruim 320.000 inwoners in de regio. Ze doen dat in afstemming en samenwerking met onder meer huisartsen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen en de zorgverzekeraars. Bij Meander zijn 6 leerwerkafdelingen waar mbo- en hbo-studenten samen met professionals leren en werken. Het bijzondere aan deze leerwerkafdelingen is dat Meander de ambitie heeft om een aantal van deze leerafdelingen door ontwikkelen naar een 'Zorg Innovatie Centrum' (een ‘academische werkplaats’). Hierin zal naast onderwijs en beroepspraktijk, ook onderzoek in beeld komen. Er vindt nu al onderzoek plaats door studenten en trainees verpleegkunde en dit zal verder worden uitgebreid.

29 augustus 2016: Beroepsopleidende opleidingen (Deltion)
Met de studenten van de MEB is een bezoek gebracht aan vier woningen in Frankhuis Noord. Leerlingen van verschillende beroepsopleidende opleidingen van Deltion bouwen gedurende vier maanden aan deze woningen. Binnen de verschillende expertises zoals timmeren, metselen en tegelzetten gaan de leerlingen in kleine groepjes aan het werk bij de woningen. Ook krijgen de leerlingen tijdens de bouwperiode een aantal gastlessen en een excursie aangeboden. Nog niet eerder werden leerlingen van een voltijd bouwopleiding zo intensief ingezet bij de bouw van nieuwbouwwoningen.

29 juni 2016: Alliander
Alliander is een innovatief energiebedrijf met een uitgesproken visie op leren en ontwikkelen. Op de nieuwe en unieke locatie in Duiven (het meest duurzame gebouw van Nederland) worden onder meer de eigen bedrijfsopleidingen binnen simulatieomgevingen verzorgd. Dit was een bijzondere editie van GrensWatchen in samenwerking met Divisie Bedrijfsopleidingen, Beroepsonderwijs en Vakmanschap (BBV) van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR).

2 december 2015: Beauty College ROC Midden Nederland
Het Beauty College van ROC Midden Nederland is een overzichtelijke kleine school voor de opleidingen Haarverzorging en Schoonheidsverzorging. Het onderwijs wordt verzorgd in professionele en moderne leer- en praktijkruimten en in eigen beautysalons op locatie. 

2 april 2015: iXperium HAN 
Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen.

19 november 2014: Kliniek Mondzorg HU
In de HU Kliniek Mondzorg bieden mondhygiënisten in opleiding gratis controle, advies en behandeling onder deskundige begeleiding van docenten, mondhygiënisten en tandartsen. Er wordt aandacht aan de patiënt gegeven door de student én de docent. Op deze manier wordt de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd en wordt er een bijdrage geleverd aan het onderwijs. De HU Kliniek Mondzorg is een van de vijf klinieken van Hogeschool Utrecht. De andere vier zijn: Huidtherapie, Logopedie, Oogzorg en Tandprothetiek.

13 maart 2014 (pilot): Small Business en Retail Management HU Amersfoort
Bij de opleiding Small Business en Retail Management in Amersfoort wordt er begeleid richting ondernemerschap. Out of the box denken met een opleiding die bewust kiest voor een vernieuwende onderwijsinrichting waarbij de nadruk ligt op zelfontwikkeling, reflectie en daarmee het ontwikkelen van de ware ondernemersmentaliteit.

@LectBeroepsondw