Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer

Beheer en onderhoud van vastgoed worden steeds complexer. Het lectoraat houdt zich bezig met nieuwe samenwerkingsvormen tussen vastgoedbedrijven in de renovatieketen. Dit op het gebied van investeringen, kosten en opbrengsten, duurzaamheid, energiehuishouding en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer is nu onderdeel van het Lectoraat Nieuwe Energie in de Stad. Deze site wordt niet meer up to date gehouden. 

 

In de gebouwde omgeving wordt de aandacht vooral getrokken door de nieuwbouw. Het volume van beheer- en onderhoudsactiviteiten in de bestaande vastgoedvoorraad overstijgt inmiddels echter het volume in de nieuwbouw. De activiteiten in de bestaande bouw worden daarbij steeds complexer.

Opdrachtgevers verwachten integrale, prestatiegerichte oplossingen. Zij hebben behoefte aan samenhangende processen op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed en een integrale benadering van de gehele levenscyclus, zowel op het gebied van investeringen, kosten en opbrengsten, als wat betreft duurzaamheid, energiehuishouding en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Door de veranderingen is het nodig dat functionarissen aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde professioneler te werk gaan. Zij zullen moeten beschikken over kwalificaties die noodzakelijk zijn voor deze nieuwe opgave. Er is behoefte aan nieuwe instroom vanuit het hbo met een breder, op de veranderingen gericht competentieprofiel. Deze hbo’ers zijn bedrijfskundig onderlegd en verstaan tegelijkertijd de techniek van vastgoedonderhoud.  

Het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer draagt bij aan deze opgave door het opleiden van studenten, bijdragen aan vernieuwingen in het hbo-onderwijs en het stimuleren van kennisontwikkeling in de praktijk. 

Meer informatie

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 99
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 182
3500 AD Utrecht

Telefoon: 088 - 481 85 22
E-mail: chantalle.kuijper@hu.nl