Lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid, en andersom brengt lichamelijke inactiviteit gezondheidsrisico’s met zich mee. Maar welke relaties zijn er tussen fysieke activiteit en fitheid? En welke factoren beïnvloeden die relatie? Dat zijn de vragen waarop het Lectoraat Leefstijl & Gezondheid antwoorden zoekt. Hierbij richt het lectoraat zich op mensen waarbij risicofactoren spelen en mensen met (chronische) aandoeningen.

Invloeden op fitheid

Bij fitheid spelen allerlei factoren een rol. Erfelijkheid bijvoorbeeld, en de leefstijl van een persoon. Rookt hij, doet hij aan sport? Is hij voldoende fysiek actief? Persoonlijke factoren kunnen meespelen, zoals leeftijd, geslacht, socio-economische status, motivatie, ziektepercepties en houding ten opzichte van fysieke activiteit. En ook sociale factoren zoals de invloed van ouders op het beweeggedrag van kinderen met een beperking.

Fitheid van mensen met aandoeningen

Bij mensen met (chronische) aandoeningen die fysieke activiteit bemoeilijken, speelt bovendien het risico om steeds minder actief en fit te worden. Hierdoor ontstaan nog meer gezondheidsproblemen. Om die neerwaartse spiraal te stoppen, is het belangrijk dat het probleem goed gemeten wordt en dat de patiënt de juiste behandeling krijgt. Of dat lukt, hangt van verschillende zaken af. Kan de patiënt verwoorden welke problemen hij ervaart? Is de patiënt therapietrouw, dus doet hij zijn oefeningen volgens voorschrift en maakt hij zijn revalidatieprogramma af? Daarvoor is het belangrijk dat de patiënt begrijpt wat zijn therapeut zegt en dat er een goede patiënt-therapeutrelatie is.

Innovatie

Het lectoraat ontwikkelt haar kennis voor én met de onderwijs- en beroepspraktijk (vooral oefentherapeuten Cesar en fysiotherapeuten). Het doel is innovatie:

  • innovatie van de zorg en netwerken op het gebied van leefstijl en gezondheid
  • innovatie van onderwijsprogramma’s van studenten en academisering van docenten

Hoe innoveert het lectoraat de beroepspraktijk? Een voorbeeld

Het lukt thuiswonende patiënten die een beroerte hebben gehad vaak niet goed om te blijven bewegen. Een aantal fysiotherapeuten vroeg daarom het lectoraat om hulp bij het ontwikkelen van een effectief, goedkoop instrument dat deze patiënten motiveert om fysiek actief te blijven. Het instrument moet aansluiten bij de beperkingen en thuissituatie van de patiënt. En fysiotherapeuten moeten ermee op afstand de loopactiviteit van patiënten kunnen meten, om beter inzicht te krijgen in de vooruit- of achteruitgang daarvan.

Het lectoraat onderzoekt binnen het onderzoeksproject SUSTAIN (InveStigating and Stimulating long Term walking Activity IN stroke) samen met onderzoekspartners:

  • hoe je de loopactiviteit van thuiswonende mensen die een beroerte hebben gehad zo goed mogelijk kunt meten;
  • welke onderliggende factoren de loopactiviteit kunnen verklaren;
  • welke ondersteunende technische middelen er al bestaan.

Vervolgens ontwikkelt het lectoraat een middel dat aansluit bij de behoeften en bij de fysieke en mentale mogelijkheden van deze patiëntengroep.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten