Lectoraat Procesinnovatie en Informatiesystemen

Het lectoraat houdt zich bezig met vraagstukken omtrent waardecreatie door digitalisering bij organisaties. Innovaties als cloud computing, big data, blockchain dienen zich in hoog tempo aan. Hoe speel je als commerciële of non-commerciële organisatie in op deze technologische innovaties? Hoe zorg voor een waardevolle toepassing ervan? Hoe neem je je organisatie mee in een digitale transformatie?

Procesinnovatie

Wat doet het lectoraat?

Het lectoraat heeft twee onderzoekslijnen geformuleerd: IT-driven business & process innovation, en e-leadership & digital skills. Voorbeelden van vraagstukken die het lectoraat binnen deze onderzoekslijnen oppakt zijn:

 • Welke digitale (IT) competenties zijn richting de toekomst nodig in specifieke beroepsrollen?
 • Welke digitale capabilities heeft een organisatie nodig in de digitale transformatie?
 • Welke mogelijkheden bieden technologische ontwikkelingen (big data, blockchain, robotisering, AI, social media, 3D printing) voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen?
 • Hoe kunnen nieuwe technologieën waarde creëren voor ketens?
 • Hoe moeten nieuwe IT-gedreven businessmodellen worden vertaald naar de procesinrichting en informatievoorziening?
 • In hoeverre draagt business process management bij aan innovatie of is het eerder een barrière?

Hierbij is een sterke verbinding van onderzoek en onderwijs. In samenwerking met studenten uit verschillende instituten op zowel bachelor als masterniveau, voltijd en deeltijd, wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd.

Voor wie hebben we al wat kunnen betekenen?

Bij de twee onderzoekslijnen wordt intensief samengewerkt met bedrijven, organisaties en onderzoekers binnen en buiten de HU. Daarbij wordt gestreefd naar relevantie voor de praktijk en de wetenschap. Partners waarvoor het lectoraat over de jaren heen van waarde is geweest zijn o.a.:

 • AFAS Software
 • Exin
 • Gemeente Utrecht
 • International Information Management Association
 • UMC Utrecht

Wat kunnen we voor u betekenen?

Het lectoraat is doorlopend op zoek naar samenwerkingsverbanden (met name in het midden- en kleinbedrijf). Binnen de onderzoekslijnen zijn er verschillende mogelijkheden waarop we van dienst kunnen zijn, denk hierbij aan:

 • Onderzoeksprojecten waarin beroepenveld, onderwijs en lectoraat participeren waarbij we streven naar gesubsidieerde trajecten (bijv. SIA RAAK of Horizon2020).
 • Masterclasses of workshops op verschillende gebieden, bijv. businessmodel innovatie, business process management, waarde van big data, process mining.
 • Inzet van studenten via stages, afstudeeropdrachten of groepsprojecten.

Neem contact op

Neem gerust contact op met lector Pascal Ravesteijn of een van de kenniskringleden. Of volg het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad, waar het lectoraat onder valt, op twitter.