Onderzoekslijn Research in Digitale Context

De manier waarop journalisten tot hun bronnen komen was ooit een vanzelfsprekende routine. De online-wereld biedt echter een overvloed aan informatie, tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om uit het enorme aanbod relevante, betrouwbare informatie dan wel bronnen te selecteren en deze vervolgens te verifiëren. In tijden van fake news en post-truth is het meer dan ooit van belang om na te gaan hoe journalisten aan hun informatie komen: hoe zoeken, selecteren en verifiëren ze?

 

Het lectoraat doet onderzoek naar veranderende researchpraktijken. Welke gevolgen heeft de online-wereld voor de selectie en verificatie van nieuws? Hoe gaan journalisten om met de alledaagse druk om (snel) nieuws te brengen en ook nog eens betrouwbaar te zijn? Hoe gaan nieuwe genres, zoals liveblogs om met de spanning tussen onmiddellijkheid en betrouwbaarheid? Op welke manier worden sociale media gebruikt? En hoe percipieert het publiek de spanning tussen snelheid en betrouwbaarheid? Welke rol spelen algoritmes en AI technologieën bij het re- searchproces? En welke ethische vraagstukken komen daarbij kijken?

 

Evenals in de onderzoekslijn Digitale Verhaalvormen onderzoekt het lectoraat hoe docenten de overstap kunnen maken van onderwijs in een traditioneel naar onderwijs in een nieuw researchprogramma.

 

Lopende onderzoeksprojecten

- Thanks Google! Journalistieke bronnen selectie en verificatie (2017-heden)
- promotieonderzoek Journalistieke Research praktijken. Betrouwbaarheid en onmiddelijkheid (2017-heden)

- promotieonderzoek Geloofwaardigheid onder onmiddelijke omstandigheden (2018-heden)

 

Afgeronde onderzoeksprojecten

- Alledaagse mediapraktijken op het Nederlandse Twitter (2015-2018)

- Wat kunnen docenten van elkaar leren rondom de invoer van hybride leeromgevingen (2016-2017)
- Kritische en Creatieve ondernemers: is het journalistieke stagemodel  toekomstbestendig (2014)
- To check or not to check: an explanatory study on source checking by Dutch journalists (2014)

- Teaching journalistic research skills in the digital age: between traditional routines and advanced tools (2013)

Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Logo Jlab

Over het lectoraat