Promotie Maarten ter Huurne: 'Vertrouwen in de deeleconomie: een samenspel tussen berekening en gevoel' (dit evenement is geweest)

14-06-2019

Hoe komt vertrouwen tussen vreemden tot stand in de deeleconomie? Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek van Maarten ter Huurne.

In de deeleconomie wisselen mensen met elkaar spullen en diensten uit, maar zijn ze vaak vreemden voor elkaar. Dit brengt verschillende risico’s met zich mee. Zo kan iemand onzorgvuldig met jouw spullen omgaan of zelfs je eigen veiligheid in gevaar brengen. Vertrouwen in elkaar is daarom cruciaal. Zeker gezien het feit dat, in tegenstelling tot traditionele bedrijven, er vaak geen regels en contracten zijn om op terug te vallen. Uit het onderzoek van Ter Huurne blijkt dat deeleconomiegebruikers elkaar vertrouwen door een mix van zowel berekening, als gevoel.

Een belangrijke objectieve indicatie voor vertrouwen is de online reputatie van iemand. Consumenten rekenen op deze reputatie, zelfs wanneer de ander zijn goede bedoeling al via andere mogelijkheden voldoende duidelijk heeft gemaakt.

Daarnaast maken deeleconomiegebruikers ook gebruik van meer subjectieve indicaties. Zo blijkt dat de online zelfbeschrijving van iemand gebruikt wordt om een inschatting te maken van zijn of haar betrouwbaarheid. Dit is opmerkelijk, want het is gemakkelijk om te overdrijven of zelfs te liegen in zo’n tekst. Ook een gemeenschapsgevoel kan voor vertrouwen zorgen tussen deeleconomiegebruikers.

Praktische informatie

Datum vrijdag 14 juni 2019
Tijd 16.15 - 17.00 uur
Locatie Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht

Promovendus Maarten ter Huurne
Proefschrift A Leap into Faith: Determinants of Trust in the Sharing Economy
Promotor(es) prof. dr. ir. V.W. Buskens
Co-promotor(es) dr. R. Corten, dr. A. Ronteltap

Entree is gratis en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Lees de volledige tekst via Utrecht University Repository.