Openbare les Tamara Madern (dit evenement is geweest)

05-10-2017

Deze openbare les en minisymposium zijn ter gelegenheid van de benoeming van dr. Tamara Madern tot lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht.

tamara madern

Niet omdat het kan, maar omdat het moet

Het belang van schuldpreventie en vroegsignalering
Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens loopt een risico op of heeft problematische schulden. De impact op het leven van deze mensen en de maatschappij is groot. Hoe kunnen we voorkomen dat schulden ontstaan en hoe kunnen we financiële problemen vroegtijdig signaleren?  Inzetten op schuldpreventie vraagt kennis van financieel gedrag van mensen, kennis over risicogroepen en –factoren en kennis over de effectiviteit van interventies. En uiteraard vertaling van deze kennis naar de praktijk. Het lectoraat Schulden & Incasso levert in samenwerking met het onderwijs en het werkveld een bijdrage aan de kennisontwikkeling rondom schuldpreventie en de ontwikkeling van interventies. Deze openbare les vormt de start van de vierde onderzoekslijn van het lectoraat. Binnen deze onderzoekslijn ligt de focus op drie speerpunten: beter in kaart brengen van de omvang en oorzaken van schulden, de verhouding tussen het financieel gedrag van mensen versus de complexiteit van de samenleving en effectiviteit van interventies. In deze openbare les gaat dr. Tamara Madern in op waar we nu staan en wat er nodig is om schuldpreventie naar een hoger level te brengen. Niet omdat het kan, maar omdat het moet.  

Symposium

Voorafgaand aan de openbare les is er een symposium over de mentale belasting van het regelen van financiën. De afgelopen jaren zijn er veel rapporten geschreven over de complexiteit van het Nederlandse stelsel schuldhulpverlening en het systeem van inkomensondersteuning. We weten echter weinig over de beleving van mensen zelf. Wat vinden Nederlanders het lastigst om te regelen? Wat is de grootste belasting in termen van tijd? En hoeveel stress geven financiën de Nederlander? Deze vragen worden beantwoord tijdens het symposium. Daarbij kijken we niet alleen naar mensen met schulden, maar ook Nederlanders zonder financiële problemen. Promovendi Minou van der Werf (Nibud/Universiteit Leiden) en Ernst-Jan de Bruijn (Wageningen Universiteit) doen beiden onderzoek naar het financieel gedrag van Nederlanders. Zowel het onderzoek van Minou als Ernst-Jan richt zich op het meten van de effectiviteit van interventies gebaseerd op gedragseconomische inzichten en de mentale belasting die mensen ervaren. Bij Minou ligt het accent op het concept schaarste, waar Ernst-Jan meer naar stress-ervaring kijkt. Beiden nemen ze u kort mee in hun eerste bevindingen en kijken we samen wat dat dan betekent voor de praktijk.  
Tot slot blikken we vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen en aanpakken van schulden. In het laatste deel van het symposium presenteren Nadja Jungmann en Tamara Madern een lokaal aanvalsplan schulden. In dit plan zijn suggesties uitgewerkt die gemeenten kunnen verwerken in de nieuwe collegeprogramma’s om meer te bereiken op dit taaie dossier.

Datum: donderdag 5 oktober 2017
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (De Uithof)
Tijd: 12.30 - 14.30 uur Symposium / 14.30 - 17.30 uur Openbare les

Programma

13.00 – 14.30 uur Symposium 

14.30 uur Ontvangst Openbare Les

15.00 uur Opening door dr.ir. Anton Franken MBA, lid College van Bestuur Hogeschool Utrecht/ Uitreiking Lectorenpenning door dr. Lia van Doorn, directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie

15.20 uur Korte inleiding door dr. Nadja Jungmann, lector Schulden & Incasso

15.25 uur Openbare les door dr. Tamara Madern

15.55 uur Co-referaat door dr. Roeland van Geuns, lector Armoede Interventies bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam

16.10 uur Afsluiting & Receptie

Aanmelden

Vul het aanmeldformulier in om u aan te melden