Meertaligheid in onderwijs en samenleving. Troef of twistappel?

18-10-2019

Op vrijdag 18 oktober 2019 vindt de Anéla Najaarsstudiedag plaats aan Hogeschool Utrecht: een studiedag voor onderzoekers, docenten en studenten met belangstelling voor taal en onderwijs. Anéla is de Nederlandse vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap. Dit jaar wordt de studiedag georganiseerd door de lectoraten Didactiek van de Moderne Vreemde Talen, Geletterdheid en Gebarentaal & Dovenstudies van de HU.

Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving

Het thema voor deze dag is Meertaligheid in Onderwijs en Samenleving, waarbinnen veel ontwikkelingen in taalgebruik, taalonderwijs, taalbeleid en taalbewustzijn aan bod komen. Dat meertaligheid een gevoelig onderwerp kan zijn, blijkt bijvoorbeeld uit reacties op het rapport ‘Talen voor Nederland’ van de KNAW. De zorgen om de verengelsing van het hoger onderwijs en ervaren druk op het vak Nederlands. Tegelijk zien we meer openheid naar meertaligheid en de inzet van diverse moedertalen in schoolcontexten en neemt het aantal scholen dat tweetalig onderwijs aanbiedt toe. Hoe kan de toegepaste taalwetenschap een bijdrage leveren aan deze vraagstukken?

Het brede spectrum aan invalshoeken kun je vinden in het programma van de studiedag met daarbinnen onder andere de volgende programmalijnen:

  • Meertalige taalverwerving
  • (School)taalbeleid
  • Meertalig bewustzijn in het (vreemde)talenonderwijs

Praktische informatie

Datum Vrijdag 18 oktober 2019
Tijd 09.00 - 17.30 uur
Locatie Padualaan 101, Utrecht
Kosten Student: € 5
Lid Anéla:
€ 20 of € 30
Geen lid, geen student: € 60
Programma PDF van het programma

Overige actuele informatie over de studiedag (bijvoorbeeld over plenaire sprekers, inschrijving), vind je op de Anéla-website. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de organisatiecommissie via anela.studiedag.2019@gmail.com.

Aanmelden

Inschrijven voor de studiedag kan tot en met vrijdag 27 september 2019. Voor studenten is er een speciaal gereduceerd tarief van € 5.

Meld je nu aan!

Logo Anéla

Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Lessituatie Padualaan 97

Over het lectoraat

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat