Terug

Festina Lente. Haast je langzaam. Afscheidscollege

Van lectoraat' Disseminiatie van farmaceutische innovaties naar lectoraat 'Innovatie van zorgprocessen in de farmacie

Auteur(s) Ad A. Dooren, van
Publicatiedatum 2015
Publicatietype Lezing
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening
Lectoraat Disseminatie van Farmaceutische Innovaties
Uitgever Hogeschool Utrecht
Samenvatting In dit afscheidscollege kijk ik terug op de afgelopen vier jaren en schets ik een beeld van de mogelijkheden voor de toekomst. De ondertitel van het afscheidscollege luidt: Van het lectoraat ‘Disseminatie van Farmaceutische Innovaties’ naar het lectoraat ‘Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie’. Het betoog begint met een overzicht van de ontwikkelingen in de (farmaceutische) zorg sinds de start van ons lectoraat (Hoofdstuk 2, Van waar komen we?). Daarna vat ik samen wat we zelf hebben gepresteerd (Hoofdstuk 3, Wat hebben we bereikt?). In hoofdstuk 4 werp ik een blik op de toekomst (Waar gaan we heen?). En ik kan het niet laten ook nog een paar gedachten te formuleren over hoe we die toekomst vorm kunnen geven (Hoofdstuk 5: Hoe gaan we erheen?). Een samenvatting staat in hoofdstuk 6 en ik eindig met een kort dankwoord in hoofdstuk 7.
Taal Nederlands
Full-text Download
Terug