Terug

Kwartiermaken in de Wmo. Ondersteuning van volwaardig burgerschap voor iedereen

Auteur(s) Doortje Kal
Publicatiedatum 2012
Publicatietype Deel van een boek
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Samenvatting Hoofdstuk 3 in Supportgericht werken in de Wmo van Jean Pierre Wilken en Trudy Dankers De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt ook wel participatiewet genoemd. Deze participatie betreft drie zaken: 1.De wet moet de participatie van kwetsbare groepen ondersteunen. 2.Lokale Wmo-raden, waarin de doelgroepen zijn vertegenwoordigd, moeten in de vormgeving van het beleid sterk betrokken worden. 3.Er wordt een beroep gedaan op de participatie van de samenleving ten behoeve van de eerste doelstelling. Dit laatste wordt ook wel zodanig vertaald, dat de formele zorg de informele zorg (beter) moet mobiliseren en ondersteunen. De werkprincipes van ‘Kwartiermaken’ (Kal, 2001) sluiten goed aan op de wet. De centra¬le boodschap van kwartiermaken is dat het proces van patiënt naar burger alleen kans van slagen heeft als in de samenleving daadwerkelijk ruimte wordt gemaakt voor men¬sen met een beperking. Kwartiermakers willen een maatschappelijk klimaat bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen met beperkingen om een volwaardig burger te worden. Kwartiermakers onderzoeken wat maatschappelijk nodig is om hen te ondersteunen in een volwaardig burgerschap
Full-text Download
Gepubliceerd in Supportgericht werken in de Wmo
Paginabereik 44-54
Terug