Terug

Gevangen in schuld. Over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

Auteur(s) Nadja Jungmann; Anneke Menger; Marc Anderson; David Stam
Publicatiedatum 2014
Publicatietype Rapport
Kenniscentrum Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Schulden en Incasso, Werken in Justitieel Kader
Uitgever Hogeschool Utrecht
Samenvatting De verslavingsreclassering houdt toezicht op mensen die een strafbaar feit hebben begaan. Het doel van de reclassering is het verminderen van recidive en het bevorderen van re-integratie. De reclasse-ring werkt hieraan in een combinatie van controle op het naleven van bijzondere voorwaarden en ondersteuning bij re-integratie. Ongeveer de helft van de cliënten heeft grote schulden. Een schul-denlast van 20.000 euro is eerder regel dan uitzondering. De cliënten weten vaak niet precies bij wie ze allemaal schulden hebben. Deurwaarders en incassobureaus komen en gaan. Door alle incasso-maatregelen ligt hun inkomen vaak (ver) onder het bijstandsniveau
Taal Nederlands
Full-text Download
Terug